Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

10 października 2019 r.

13 października 2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powołujący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Każda spółka osobowa i kapitałowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 13 października 2019 roku będzie zobowiązana do zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o jej beneficjencie rzeczywistym oraz członkach organu (lub wspólnikach) uprawnionych do jej reprezentowania. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.
Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2019 roku zobowiązane są do zgłoszenia do CRBR wskazanych powyżej informacji w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 roku.
W przypadku zmiany zgłoszonych danych, zgłoszenie aktualizacyjne powinno być złożone w terminie 7 dni roboczych od ich zmiany.
Z obowiązku dokonywania zgłoszeń zwolnione są spółki publiczne oraz spółki partnerskie.
Zgłoszenia składane będą za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki dokonującej zgłoszenia, w formie dokumentu elektronicznego i będą wymagały opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w ustawowym terminie jest zagrożone karą pieniężną do 1.000.000 złotych.
CRBR będzie rejestrem jawnym, a ujawnione w nim dane będą objęte domniemaniem prawdziwości. Osoby dokonujące zgłoszenia (lub jego aktualizacji) będą ponosiły odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych oraz odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących zgłoszeń.

Prosimy o bezpośredni kontakt z mec. Agnieszką Piasecką: http://rslegal.pl/nasz-zespol-agnieszka-piasecka/

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020

Doradztwo dla innogy Polska S.A. w nabyciu udziałów Foton Technik

Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Wyróżnienia dla kancelarii i prawników w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA na 2019 rok

Dorota Szubielska i Gabriel Wujek uhonorowani tytułem „Prawników Trzydziestolecia”

Precedensowa wygrana przed NSA w sprawie dotyczącej podatku pcc

Praktyka energetyczna kancelarii na miejscu I w międzynarodowym rankingu IFLR1000 na rok 2018

Sukces spółki RWE Supply & Trading GmbH dzięki wsparciu Kancelarii

Praktyka energetyczna kancelarii liderem w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2017

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2017

Praktyka energetyczna wyróżniona w II Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityki Insight

Wyróżnienie dla mec. Doroty Szubielskiej i zespołu podatkowego kancelarii w Rankingu Doradców Podatkowych za 2016 rok Dziennika Gazety Prawnej

Praktyka prawa bankowego i transakcji finansowych oraz mecenas Sylwester Pieckowski kierujący praktyką rozwiązywania sporów wyróżnieni w międzynarodowym rankingu kancelarii Chambers Global 2017

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała PKN ORLEN S.A. w związku z zawarciem długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego z PGNiG S.A.

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
kontynuuje współpracę z Chadbourne & Parke na zasadzie „Best Friends”

Mec. Dorota Szubielska „Doradcą podatkowym X-lecia w zakresie postępowań podatkowych” w jubileuszowym rankingu Rzeczpospolitej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. wygrała sprawę 
przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącą kosztów egzekucyjnych 
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Praktyka prawa energetycznego kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy na pierwszym miejscu
w międzynarodowych rankingach