Igor Muszyński
Partner

+48 (22) 520 50 00imuszynski@rslegal.pl

Radca prawny. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie we wszystkich podsektorach energetyki. Był członkiem zespołu Ministra Gospodarki, który opracował w latach 1993-1997 projekt Prawa energetycznego. Z sukcesami reprezentował szereg przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii i gazu w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w tym sprawach dotyczących taryf), Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym. Był pełnomocnikiem w szeregu procesów sądowych i mediacjach dotyczących sektora energetycznego. Doradzał w szeregu transakcji dotyczących finansowania budowy elektrowni, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych. Doradzał w transakcjach nabywania szeregu elektrowni, elektrociepłowni, odnawialnych źródeł energii, kopalni węgla, przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Doradzał w procesie przygotowania i budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przekraczającej 40 000 MW. Reprezentował szereg polskich elektrowni, elektrociepłowni i kopalń węgla kamiennego i odbiorców w negocjacjach umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, węgla i gazu ziemnego, umów przesyłowych, dystrybucyjnych i przyłączeniowych. Reprezentował klientów z branży energetycznej przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej. Zajmuje się także legislacją dotyczącą energetyki, w tym energetyki odnawialnej.

W kancelarii od 2005 roku. Wcześniej związany był z kancelarią White & Case (1998-2005), gdzie kierował praktyką energetyczną w jej warszawskim biurze, był konsultantem w World Bank ESMAP Project (1998) oraz pracował jako doradca Ministra w Ministerstwie Gospodarki (1993-1998). Karierę rozpoczął w kancelarii Weil Gotshal & Manges (1992-1993).

Mec. Igor Muszyński interesuje się historią i filmem. W wolnym czasie podróżuje, uprawia trekking oraz jazdę w terenie samochodami 4×4.

Specjalizacje
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Prawo ochrony środowiska
 • Pomoc publiczna
 • Nabywanie przedsiębiorstw
 • Finansowanie projektów energetycznych
 • Rozwiązywanie sporów
Przykładowe doświadczenia
 • Reprezentacja Vattenfall Sales Poland (obecnie grupa Tauron Polska Energia S.A.) oraz RWE Polska S.A. (obecnie innogy Polska S.A.) w postępowaniach przed Prezesem URE oraz sądami dotyczących taryf dla energii elektrycznej oraz w sprawie uzyskania przez tych klientów zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej.
 • Reprezentacja spółek z grupy RWE Renewables Polska Sp. z o.o. oraz innych inwestorów przed Prezesem URE oraz sądami w szeregu spraw spornych dotyczących odmowy przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci.
 • Doradztwo konsorcjum Elektrim S.A. w procesie założenia Towarowej Giełdy Energii S.A.
 • Doradztwo na rzecz Towarowej Giełdy Energii S.A. w związku z przystąpieniem do umów o łączeniu rynków (market coupling) przez ujednolicenie cen energii elektrycznej (price coupling) w transgranicznym obrocie energią elektryczną.
 • Doradztwo na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. przy finansowaniem budowy elektrowni opalanej węglem brunatnym o mocy 460 MW, tzw. Elektrowni Pątnów II.
 • Doradztwo na rzecz EDP Renewables Polska Sp. z o.o. przy finansowaniu przez EBOR budowy elektrowni wiatrowej Pawłowo o mocy 79,5 MW.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji energii elektrycznej w sprawach dotyczących zapłaty należności za energię elektryczną przez dużych odbiorców końcowych.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną w postępowaniach z zakresu rozliczeń na rynku bilansującym energii elektrycznej.
 • Doradztwo na rzecz Électricité de France w nabyciu w ramach procesu prywatyzacyjnego Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. od Skarbu Państwa.
 • Reprezentowanie polskiego przedsiębiorstwa energetycznego w nabyciu pakietu działających elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100 MW.
 • Doradztwo dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przy opracowaniu feasibility study budowy terminalu odbiorczego gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych odbiorców gazu w Polsce w sprawach związanych z zakupem gazu ziemnego.
 • Doradztwo na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz innych wytwórców energii elektrycznej w sprawach z zakresu pomocy publicznej dotyczących tzw. kosztów osieroconych.
 • Reprezentacja spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w sprawie negocjacji długoterminowej umowy sprzedaży węgla kamiennego do elektrowni.
 • Doradztwo na rzecz Kompanii Węglowej S.A przy przygotowaniu budowy elektrowni Czeczott.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 1998 r.
 • Prezes Sądu Arbitrażowego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. przez dwie kadencje od roku 2005
Wyróżnienia
 • Od lat wyróżniany przez Chambers Global (2002-2008), Chambers Europe (2007-2017) oraz Legal 500 (2011-2017) w gronie najlepszych prawników w Polsce zajmujących się prawem energetycznym.
 • Wyróżniany jako prawnik rekomendowany w zakresie prawa energetycznego w Rankingach kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej (2008-2016).
Publikacje
 • "Lower Feed-in Tariffs: Can the EU Still Afford a Low-Carbon Economy?", współautor, Bloomberg BNA, 17 czerwca 2013
 • "Odbiorca - sprzedawca energii elektrycznej – operator systemu dystrybucyjnego. Jakie relacje?", współautor, w: „Energia elektryczna”, kwiecień 2008
 • "Ustawa Prawo Energetyczne. Komentarz", Dom Wydawniczy ABC, 2000
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1993
Języki
 • Angielski

Kontakt | Igor Muszyński