Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. wygrała sprawę 
przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącą kosztów egzekucyjnych 
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Reprezentująca Fabrykę Samochodów Osobowych S.A. kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. odniosła sukces w postępowaniu wszczętym przed TK. 

Kancelaria złożyła skargę konstytucyjną w imieniu spółki FSO S.A. w związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym wobec Spółki z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych, w toku którego zostały naliczone koszty egzekucyjne w wysokości ok. 35 mln zł. Kwota ta stanowiła ok. 5% wartości zaległości podatkowej i nie miała jakiegokolwiek związku z kosztami poniesionymi w rzeczywistości przez organy egzekucyjne.

W dniu 28 czerwca br. TK publicznie ogłosił wyrok po posiedzeniu niejawnym, że art. 64 § 1 pkt 4 oraz art. 64 § 6 i art. 64 § 8 ustawy z dn. 17.06.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zakresie w jakim nie przewidują możliwości obniżenia opłaty w razie umorzenia postępowania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnej są niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą zakazu nadmiernej ingerencji ustawodawcy w związku z art. 64 ust. 1 i art. 84 Konstytucji.

Do skargi konstytucyjnej Spółki, zarządzeniem Prezesa TK, został dołączony wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 6.11.2014 r. w celu łącznego rozpoznania pod wspólną sygnaturą akt SK 31/14.

 

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020

Doradztwo dla innogy Polska S.A. w nabyciu udziałów Foton Technik

Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Wyróżnienia dla kancelarii i prawników w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA na 2019 rok

Dorota Szubielska i Gabriel Wujek uhonorowani tytułem „Prawników Trzydziestolecia”

Precedensowa wygrana przed NSA w sprawie dotyczącej podatku pcc

Praktyka energetyczna kancelarii na miejscu I w międzynarodowym rankingu IFLR1000 na rok 2018

Sukces spółki RWE Supply & Trading GmbH dzięki wsparciu Kancelarii

Praktyka energetyczna kancelarii liderem w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2017

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2017

Praktyka energetyczna wyróżniona w II Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityki Insight

Wyróżnienie dla mec. Doroty Szubielskiej i zespołu podatkowego kancelarii w Rankingu Doradców Podatkowych za 2016 rok Dziennika Gazety Prawnej

Praktyka prawa bankowego i transakcji finansowych oraz mecenas Sylwester Pieckowski kierujący praktyką rozwiązywania sporów wyróżnieni w międzynarodowym rankingu kancelarii Chambers Global 2017

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała PKN ORLEN S.A. w związku z zawarciem długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego z PGNiG S.A.

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
kontynuuje współpracę z Chadbourne & Parke na zasadzie „Best Friends”

Mec. Dorota Szubielska „Doradcą podatkowym X-lecia w zakresie postępowań podatkowych” w jubileuszowym rankingu Rzeczpospolitej

Praktyka prawa energetycznego kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy na pierwszym miejscu
w międzynarodowych rankingach