Adam Zwierzyński
COUNSEL

+48 (22) 520 50 00azwierzynski@rslegal.pl

Adwokat. Specjalizuje się w sprawach trudnych i niebanalnych. Koncentruje swoją praktykę na szeroko rozumianych postępowaniach spornych, reprezentując klientów m.in. przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, oraz organami administracji publicznej. Regularnie reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacjach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych z aspektem gospodarczym, w tym zebrane podczas obrony klienta w jednym z najgłośniejszych procesów ostatnich lat w Polsce.

W kancelarii od 2008 roku. Wcześniej pracował w kancelarii Karniol, Małecki i Wspólnicy sp.k. (2003-2008).

Zainteresowania mec. Adama Zwierzyńskiego obejmują film, bieganie, literaturę oraz astronomię.

 

Specjalizacje
 • Postępowania sądowe;
 • Arbitraż i mediacje;
 • Sprawy karne.
Przykładowe doświadczenia
 • Zakończona sukcesem reprezentacja przed Sądem Okręgowym konsorcjum z branży budowlanej, zwycięzcy wartego 4,1 mld zł przetargu na budowę II linii metra w Warszawie, w sprawie ze skargi przegranego uczestnika przetargu;
 • Reprezentacja jednego z największych polskich biznesmenów w precedensowej sprawie o naruszenie dóbr osobistych – pierwszy wyrok na poziomie Sądu Apelacyjnego potwierdzający odpowiedzialność sędziego sądu powszechnego za naruszenie godności podsądnego w toku rozprawy i nakazujący przeprosiny;
 • Reprezentacja przedsiębiorcy z branży nowoczesnych technologii w precedensowej sprawie o odszkodowanie za wydanie niezgodnej z prawem decyzji – po raz pierwszy sąd uwzględnił w odszkodowaniu koszty obsługi prawnej postępowań administracyjnych, w których wydano bezprawną decyzję, według ich rzeczywistej wysokości;
 • Zakończona sukcesem reprezentacja dużego przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej w sporach z akcjonariuszami podważającymi uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł;
 • Zakończona sukcesem reprezentacja spółki z branży przemysłowej w związanym z wypadkiem śmiertelnym sporze odszkodowawczym o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 23 mln zł;
 • Reprezentacja dużego przedsiębiorcy z branży spożywczej w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z próbą zaspokojenia się z hipoteki przymusowej na kwotę przekraczającą 2 mln zł;
 • Obrona znanego polskiego biznesmena w głośnej sprawie karnej o charakterze korupcyjnym przed Sądem Okręgowym, Apelacyjnym i Najwyższym;
 • Reprezentacja największej sieci klubów fitness w Polsce w arbitrażu o odszkodowanie w wysokości ponad 6 mln zł za naruszenie umowy.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, od 2018 roku.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, dyplom z wyróżnieniem, 2003;
 • University of Helsinki, Finlandia, stypendium Socratesa, 2003;
 • Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2002.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Adam Zwierzyński