Przemysław Kałek
Partner

+48 (22) 520 50 00pkalek@rslegal.pl

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym w szczególności na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. Świadczył usługi w związku z rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Doradza przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego, a także przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W kancelarii od 2012 roku. Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (obecnie innogy Polska S.A.) (2003-2009).

Specjalizacje
 • Prawo energetyczne;
 • Prawo ochrony konkurencji;
 • Prawo cywilne.
Przykładowe doświadczenia
 • Reprezentowanie klienta przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawie uwolnienia cen na rynku energii elektrycznej;
 • Reprezentowanie klienta przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawie nałożenia najwyższej kary na przedsiębiorstwo energetyczne za niedochowanie należytej staranności przy eksploatacji sieci energetycznych;
 • Negocjowanie wieloletniej umowy na dostawy gazu z największym dostawcą gazu na rynku polskim;
 • Wspieranie klienta przy pierwszym na rynku polskim tranzycie gazu ziemnego z Niemiec na Ukrainę;
 • Reprezentowanie dwóch grup energetycznych w procesie wydzielenia niezależnych operatorów systemów elektroenergetycznych;
 • Wspieranie klienta w procesie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 1 100 MW;
 • Reprezentowanie klienta w procesie nabywania projektów farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 100 MW.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Sędzia Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii;
 • Ekspert Parlamentarnej Grupy ds. Energetyki Morskiej.
Wyróżnienia
 • Wyróżniany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Europe” (2013-2019), „Legal 500” (2018-2019), „IFLR1000” (2018-2019), „Best Lawyers” (2018-2019) oraz „Who’s Who Legal” (2018) w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych w Polsce.
Publikacje
 • „Aukcje dla OZE w 2019 r. Jakie zmiany po nowelizacji ustawy o OZE?”, współautor, https://gramwzielone.pl/trendy/101321/aukcje-dla-oze-w-2019-r-jakie-zmiany-po-nowelizacji-ustawy-o-oze, 19 sierpnia 2019;
 • „Aukcje OZE 2019. Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE”, współautor, wydanie elektroniczne: http://aukcjeoze2019.pl/, sierpień 2019;
 • „Inteligentna energetyka w projekcie zmian prawa energetycznego”, w „Smart Grids Polska”, 1/2019 (21);
 • „Aukcje OZE 2018. Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE”, współautor, wydanie elektroniczne: http://aukcjeoze2018.pl/, sierpień 2018;
 • „Liczniki zdalnego odczytu a procedura wstrzymania dostaw energii elektrycznej z powodu zadłużenia odbiorcy”, w „Smart Grids Polska”, 2/2017;
 • „Odpowiedzialność operatorów sieci za szkody”, współautor, w „Energia Elektryczna”, 10/2017;
 • „Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Praktyczny komentarz inwestowania w energetykę wiatrową”, współautor, PSEW, 2015.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech, Master of German Law (LL.M.), 1997;
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, 1997.
Języki
 • Angielski
 • Niemiecki

Kontakt | Przemysław Kałek