Paulina Karpińska-Huzior
COUNSEL

+48 (22) 520 50 00pkarpinska-huzior@rslegal.pl

Adwokat i doradca podatkowy. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w postępowaniach podatkowych, kontroli podatkowej i skarbowej, karnoskarbowych, administracyjnych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych, w sprawach dotyczących podatku dochodowego, VAT i akcyzy, podatku od nieruchomości i zobowiązań składkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doradza i reprezentuje klientów z sektora energetycznego, budowlanego, kolejowego, bankowego, farmaceutycznego i paliwowego, a także klientów indywidualnych. Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym i podatkowym, w tym sporządzaniem opinii i memorandów, przygotowywaniem deklaracji podatkowych i wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

W kancelarii od 2008 roku.

Mec. Paulina Karpińska-Huzior jest wielką fanką biegania, jazdy na snowboardzie i długich spacerów ze swoim psem – mopsem. Uwielbia całymi dniami czytać książki i grać na konsoli.

Specjalizacje
 • Prawo podatkowe
 • Postępowania administracyjne, podatkowe, kontrolne
 • Prawo spółek
Przykładowe doświadczenia
 • Uzyskanie zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w postępowaniu przed organami podatkowymi pierwszej instancji z tytułu nabycia nieruchomości na cele budowlane, mimo zarzutu pozorności transakcji.
 • Doprowadzenie do zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe przed sądem pierwszej instancji.
 • Doprowadzenie do zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności za zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne przed sądem pierwszej instancji.
 • Doprowadzenie do uniewinnienia klienta od zarzutu oszustwa podatkowego członków zarządu oraz wspólników z tytułu wyłudzeń w podatku dochodowym przed sądami pierwszej instancji.
 • Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej brak konieczności zapłaty podatku w tytułu zagranicznych emerytur piłkarskich.
 • Wygrana przed sądem pierwszej instancji precedensowa sprawa, w której Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, iż wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nie podlega ZUS, jeśli spółka faktycznie nie prowadzi działalności.
 • Uwzględniona przez Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że przepisy o kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji są niezgodne z Konstytucją.
 • Wygrana przed sądem pierwszej instancji sprawa zaległości w podatku od nieruchomości spółek kolejowych.
 • Uzyskanie w procesie przeciwko Skarbowi Państwa odszkodowania na rzecz klienta, przeciwko któremu podjęto bezprawnie środki egzekucyjne w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Wygranie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spraw dotyczących zaległości w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej spółki energetycznej i paliwowej.
 • Uzyskanie pozytywnych decyzji przed organami administracji pierwszej instancji w sprawie odpowiedzialności spółki za zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Publikacje
 • „Wspólnik pustej spółki jednak bez ZUS”, w: „Rzeczpospolita”, 10 sierpnia 2017 r.
 • „Nierówny dział spadku jednak bez podatku”, w: „Rzeczpospolita”, 14 czerwca 2016 r.
 • „Zamiar spłaty podatku w ratach nie wstrzyma egzekucji”, w: „Rzeczpospolita”, 27 lipca 2015
 • „Odszkodowanie od linii lotniczych bez podatku”, w: „Rzeczpospolita”, 10 września 2014
 • „Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. II FPS 5/13”, w: Biuletyn KIDP „Doradca Podatkowy”, nr 2/2014
 • „Podatkowe problemy dalekich krewnych”, w: „Rzeczpospolita”, 10 września 2013
 • „Jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu”, TVN CNBC, w: „Blajer mówi: biznes, Twój brat PIT”, 23 sierpnia 2013
 • „Korekta deklaracji PIT", TVN CNBC, w: „Blajer mówi: biznes, Twój brat PIT”, 26 kwietnia 2013
 • „Rozliczenie 1% podatku na OPP oraz darowizn w deklaracji PIT", TVN CNBC, w: „Blajer mówi: biznes, Twój brat PIT”, 19 kwietnia 2013
 • „Akcyza na energię: podatnik znów mniej ważny od budżetu," w: „Rzeczpospolita”, 11 kwietnia 2013
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, magna cum laude, 2010
Języki
 • Angielski

Kontakt | Paulina Karpińska-Huzior