Lubimy wyzwania
i jesteśmy na nie gotowi

start

Zapraszamy STUDENTÓW IV ROKU PRAWA
NA MIESIĘCZNE PŁATNE PRAKTYKI STUDENCKIE

w lipcu i sierpniu 2018 roku

Oczekujemy:

  • biegłej znajomości języka angielskiego;
  • bardzo dobrej organizacji pracy;
  • sumienności;
  • umiejętności logicznego myślenia;
  • komunikatywności.

W procesie rekrutacyjnym brane będą też pod uwagę wyniki uzyskane na uczelni oraz inne osiągnięcia.

Oferujemy:

  • odpłatną współpracę z kancelarią w miesiącu lipcu lub sierpniu;
  • szkolenia merytoryczne prowadzone przez prawników kancelarii;
  • dobrą atmosferę pracy;
  • zdobycie doświadczenia w renomowanej kancelarii;
  • możliwość uczestnictwa w rozwijających projektach.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych e-mailem
zatytułowanym „Letnie praktyki studenckie” w terminie do dnia 31 maja 2018 r. na adres:

hr@rslegal.pl

Do dokumentów należy załączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Dane osobowe zbierane są na potrzeby prowadzonej rekrutacji oraz podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, jak również ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zostaną one niezwłocznie usunięte.