Zbigniew Skórczyński
Partner

+48 (22) 520 50 00zskorczynski@rslegal.pl

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie spółek, bankowym i finansowym doradzając na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje sprawy regulacyjne związane z formowaniem przedsięwzięć typu joint venture, problematyką prawa dewizowego, bankowego i celnego, prawa spółek, arbitrażu, oraz finansowania projektów przemysłowych, wymiany handlowej i obrotu wierzytelnościami, a także transakcje związane z nieruchomościami, hotelami, grami losowymi i finansowymi instrumentami pochodnymi. Reprezentuje wiodące banki krajowe i zagraniczne finansujące projekty w kraju i za granicą, a także instytucje finansowe w transakcjach typu swap na rynku walutowym, stóp procentowych oraz towarowym (ISDA). Doradzał inwestorom w podjęciu i rozwinięciu działalności produkcyjnej dóbr konsumpcyjnych, włączając przeprowadzenie oferty publicznej, oraz w zakresie fuzji i przejęć w wielu sektorach gospodarki, w tym w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

W kancelarii od 1990 roku. Wcześniej kierował Wydziałem Prawa Krajowego Departamentu Prawnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1984-1989).

Specjalizacje
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Prawo bankowe i finansowe
 • Project finance
 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacje
 • Prawo nieruchomości
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1982
 • Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe, 1988
Języki
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Włoski

Kontakt | Zbigniew Skórczyński