Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

10 października 2019 r.

13 października 2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powołujący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Każda spółka osobowa i kapitałowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 13 października 2019 roku będzie zobowiązana do zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o jej beneficjencie rzeczywistym oraz członkach organu (lub wspólnikach) uprawnionych do jej reprezentowania. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.
Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2019 roku zobowiązane są do zgłoszenia do CRBR wskazanych powyżej informacji w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 roku.
W przypadku zmiany zgłoszonych danych, zgłoszenie aktualizacyjne powinno być złożone w terminie 7 dni roboczych od ich zmiany.
Z obowiązku dokonywania zgłoszeń zwolnione są spółki publiczne oraz spółki partnerskie.
Zgłoszenia składane będą za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki dokonującej zgłoszenia, w formie dokumentu elektronicznego i będą wymagały opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w ustawowym terminie jest zagrożone karą pieniężną do 1.000.000 złotych.
CRBR będzie rejestrem jawnym, a ujawnione w nim dane będą objęte domniemaniem prawdziwości. Osoby dokonujące zgłoszenia (lub jego aktualizacji) będą ponosiły odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych oraz odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących zgłoszeń.

Prosimy o bezpośredni kontakt z mec. Agnieszką Piasecką: https://rslegal.pl/nasz-zespol-agnieszka-piasecka/

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu Word Tax na rok 2021

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2021

Spółki komandytowe – nowi podatnicy CIT? – Newsletter

Ustawa o spółkach powinna trafić do trybunału – rozmowa w dzienniku Rzeczpospolita z mec. Dorotą Szubielską

Umorzenie świadectw pochodzenia energii – Newsletter

Zażalenia poziome, czyli fikcja odwoławcza – artykuł mecenasa Adama Zwierzyńskiego w Dzienniku Gazety Prawnej

Terminy już nie zawieszone, ale nie biegną… Artykuł w dzisiejszym Dzienniku Gazety Prawnej

Aukcje OZE 2020 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE

Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców – raport

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w związku z epidemią – newsletter

Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w podatkach – newsletter

Umowy najmu komercyjnego – wpływ epidemii na wykonywanie zobowiązań umownych

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy rekomendowana w rankingu The Legal 500 2020

Cywilne terminy procesowe w czasach COVID-19

Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

Mediacje on-line w związku z COVID-19

Stracona szansa na elektronizację procesu cywilnego – artykuł w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna

Doradztwo na rzecz ZPUE S.A. w procesie uzyskania finansowania

Alert! Nowe zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dla Sądów!

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w czasie pandemii

Wirusy w sercu znowelizowanej procedury cywilnej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020!

Rewolucja w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego – artykuł już na stronie magazynu CEE Legal Matters

Awanse wśród prawników kancelarii

Nowe prawo dla energetyki. Zadania organów państwa.

Wybrane uwagi do ustawy Prawo energetyczne

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020