Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców – raport

24 kwietnia 2020 r.

W dniu 28 marca 2020 roku Sejm przyjął pakiet ustaw, które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową.

Celem Tarczy Antykryzysowej jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, a w szczególności ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Przedsiębiorcy mogą przede wszystkim liczyć na zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz dopłaty do wynagrodzeń. Osoby samozatrudnione lub wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych otrzymają tzw. postojowe. Samozatrudnieni mogą liczyć również na dofinansowanie z urzędu pracy na prowadzenie bieżącej działalności.

Druga specustawa związana z pandemią koronawirusa, zwana Tarczą Antykryzysową 2.0, zwiększająca pomoc dla przedsiębiorców, została przyjęta 17 kwietnia 2020 r. Na mocy wprowadzonych zmian m.in. poszerzono katalog przedsiębiorców, którym przysługuje zwolnienie ze składek ZUS, o przedsiębiorców zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych (w wysokości 50% nieopłaconych składek za dany miesiąc). Przedłużono również okres wypłaty tzw. postojowego dla osób samozatrudnionych oraz osób na umowach cywilnoprawnych z 1 do 3 miesięcy.

Zmienione przepisy pozwalają skorzystać z pomocy również firmom utworzonym pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tysięcy złotych będzie dostępna również dla samozatrudnionych, a jej umorzenie będzie uwarunkowane prowadzeniem działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, a nie, jak w poprzedniej wersji, utrzymaniem zatrudnienia w tym okresie.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest tarcza finansowa w wysokości 100 mld zł uruchomiona przez Polski Fundusz Rozwoju dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

W ramach tego programu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać rzeczywiste wsparcie finansowe, które – po spełnieniu warunków wskazanych w programie – w znacznej części będzie bezzwrotne. Zgodnie z zapowiedziami, tarcza finansowa ma zostać uruchomiona jeszcze w kwietniu. Zwracamy uwagę, że jednym z warunków, który może znacząco ograniczyć dostępność tej formy pomocy, jest wymóg, aby beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego posiadał rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności do firm transportowych kierowane jest wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, oferującej leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie leasingów dla przedsiębiorców. Agencja udzieli również pożyczek firmom z deficytem w kapitale obrotowym, których przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł.

Odpowiadając na argumenty przedsiębiorców i ekspertów, rząd zapowiada kolejną tarczę antykryzysową – 3.0, która ma zapewnić nowe narzędzia wsparcia dla firm. Śledzenie uchwalanych form pomocy jest kluczowe z uwagi na fakt, że uchwalane programy mają swoje limity, a o ich dostępności nierzadko będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W załączonym opracowaniu wskazujemy, z jakich form pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy w zależności od skali prowadzonej działalności oraz ilości zatrudnionych pracowników.

Zespół kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

Pobierz tutaj: RSlegal_raport_Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców_24042020

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu Word Tax na rok 2021

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2021

Spółki komandytowe – nowi podatnicy CIT? – Newsletter

Ustawa o spółkach powinna trafić do trybunału – rozmowa w dzienniku Rzeczpospolita z mec. Dorotą Szubielską

Umorzenie świadectw pochodzenia energii – Newsletter

Zażalenia poziome, czyli fikcja odwoławcza – artykuł mecenasa Adama Zwierzyńskiego w Dzienniku Gazety Prawnej

Terminy już nie zawieszone, ale nie biegną… Artykuł w dzisiejszym Dzienniku Gazety Prawnej

Aukcje OZE 2020 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w związku z epidemią – newsletter

Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w podatkach – newsletter

Umowy najmu komercyjnego – wpływ epidemii na wykonywanie zobowiązań umownych

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy rekomendowana w rankingu The Legal 500 2020

Cywilne terminy procesowe w czasach COVID-19

Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

Mediacje on-line w związku z COVID-19

Stracona szansa na elektronizację procesu cywilnego – artykuł w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna

Doradztwo na rzecz ZPUE S.A. w procesie uzyskania finansowania

Alert! Nowe zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dla Sądów!

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w czasie pandemii

Wirusy w sercu znowelizowanej procedury cywilnej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020!

Rewolucja w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego – artykuł już na stronie magazynu CEE Legal Matters

Awanse wśród prawników kancelarii

Nowe prawo dla energetyki. Zadania organów państwa.

Wybrane uwagi do ustawy Prawo energetyczne

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020