Igor Muszyński
Partner

+48 (22) 520 50 00imuszynski@rslegal.pl

Radca prawny. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie we wszystkich podsektorach energetyki. Był członkiem zespołu Ministra Gospodarki, który opracował w latach 1993-1997 projekt Prawa energetycznego. Z sukcesami reprezentował szereg przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii i gazu w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w tym sprawach dotyczących taryf), Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym. Był pełnomocnikiem w szeregu procesów sądowych i mediacjach dotyczących sektora energetycznego. Doradzał w szeregu transakcji dotyczących finansowania budowy elektrowni, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych. Doradzał w transakcjach nabywania szeregu elektrowni, elektrociepłowni, odnawialnych źródeł energii, kopalni węgla, przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Doradzał w procesie przygotowania i budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przekraczającej 40 000 MW. Reprezentował szereg polskich elektrowni, elektrociepłowni i kopalń węgla kamiennego i odbiorców w negocjacjach umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, węgla i gazu ziemnego, umów przesyłowych, dystrybucyjnych i przyłączeniowych. Reprezentował klientów z branży energetycznej przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej. Zajmuje się także legislacją dotyczącą energetyki, w tym energetyki odnawialnej.

W kancelarii od 2005 roku. Wcześniej związany był z kancelarią White & Case (1998-2005), gdzie kierował praktyką energetyczną w jej warszawskim biurze, był konsultantem w World Bank ESMAP Project (1998) oraz pracował jako doradca Ministra w Ministerstwie Gospodarki (1993-1998). Karierę rozpoczął w kancelarii Weil Gotshal & Manges (1992-1993).

Mec. Igor Muszyński interesuje się historią i filmem. W wolnym czasie podróżuje, uprawia trekking oraz jazdę w terenie samochodami 4×4.

Specjalizacje
 • Prawo energetyczne;
 • Prawo ochrony konkurencji;
 • Prawo ochrony środowiska;
 • Pomoc publiczna;
 • Nabywanie przedsiębiorstw;
 • Finansowanie projektów energetycznych;
 • Rozwiązywanie sporów.
Przykładowe doświadczenia
 • Reprezentacja Vattenfall Sales Poland (obecnie grupa Tauron Polska Energia S.A.) oraz RWE Polska S.A. (obecnie innogy Polska S.A.) w postępowaniach przed Prezesem URE oraz sądami dotyczących taryf dla energii elektrycznej oraz w sprawie uzyskania przez tych klientów zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej;
 • Reprezentacja spółek z grupy RWE Renewables Polska Sp. z o.o. oraz innych inwestorów przed Prezesem URE oraz sądami w szeregu spraw spornych dotyczących odmowy przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci;
 • Doradztwo konsorcjum Elektrim S.A. w procesie założenia Towarowej Giełdy Energii S.A.;
 • Doradztwo na rzecz Towarowej Giełdy Energii S.A. w związku z przystąpieniem do umów o łączeniu rynków (market coupling) przez ujednolicenie cen energii elektrycznej (price coupling) w transgranicznym obrocie energią elektryczną;
 • Doradztwo na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. przy finansowaniu budowy elektrowni opalanej węglem brunatnym o mocy 460 MW, tzw. Elektrowni Pątnów II;
 • Doradztwo na rzecz EDP Renewables Polska Sp. z o.o. przy finansowaniu przez EBOR budowy elektrowni wiatrowej Pawłowo o mocy 79,5 MW.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji energii elektrycznej w sprawach dotyczących zapłaty należności za energię elektryczną przez dużych odbiorców końcowych;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną w postępowaniach z zakresu rozliczeń na rynku bilansującym energii elektrycznej.
 • Doradztwo na rzecz Électricité de France w nabyciu w ramach procesu prywatyzacyjnego Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. od Skarbu Państwa;
 • Reprezentowanie polskiego przedsiębiorstwa energetycznego w nabyciu pakietu działających elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100 MW;
 • Doradztwo dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przy opracowaniu feasibility study budowy terminalu odbiorczego gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu;
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych odbiorców gazu w Polsce w sprawach związanych z zakupem gazu ziemnego;
 • Doradztwo na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz innych wytwórców energii elektrycznej w sprawach z zakresu pomocy publicznej dotyczących tzw. kosztów osieroconych;
 • Reprezentacja spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w sprawie negocjacji długoterminowej umowy sprzedaży węgla kamiennego do elektrowni;
 • Doradztwo na rzecz Kompanii Węglowej S.A przy przygotowaniu budowy elektrowni Czeczott.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Prezes Sądu Arbitrażowego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. przez dwie kadencje od roku 2005.
Wyróżnienia
 • Od lat wyróżniany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Global” (2002-2008), „Chambers Europe” (2007-2020), „Legal 500” (2011-2020), „IFLR1000” (2018-2020), „Best Lawyers” - Prawnik Roku (2018-2019) oraz „Who’s Who Legal” (2018-2019) w gronie najlepszych prawników w Polsce zajmujących się prawem energetycznym;
 • Wyróżniany jako prawnik rekomendowany w zakresie prawa energetycznego w Rankingach kancelarii prawniczych Rzeczypospolitej (2008-2016).
Publikacje
 • „Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz” pod redakcją M. Czarneckiej i T. Ogłódka, współautor, CH Beck, 2020;
 • „Rynek mocy jako instrument wsparcia budowy nowych elektrowni, czy to zadziała?”, w: „Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 5(7)/2018;
 • „Lower Feed-in Tariffs: Can the EU Still Afford a Low-Carbon Economy?” (polski: Niższe taryfy gwarantowane: Czy UE wciąż stać na gospodarkę niskoemisyjną), współautor, Bloomberg BNA, 17 czerwca 2013;
 • „Odbiorca - sprzedawca energii elektrycznej – operator systemu dystrybucyjnego. Jakie relacje?”, współautor, w: „Energia elektryczna”, kwiecień 2008;
 • „Ustawa Prawo Energetyczne. Komentarz”, Dom Wydawniczy ABC, 2000.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1993.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Igor Muszyński