Bruno Jasic
Associate

22 520 50 00bjasic@rslegal.pl

Koncentruje swoją praktykę na sprawach wiążących prawo unijne oraz międzynarodowe z prawem polskim, szczególnie w zakresie prawa energetycznego oraz ochrony konkurencji. Doradza w zakresie prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, bieżącej obsługi spółek oraz przy analizach prawnych obejmujących zagadnienia łączące działania sektora energetycznego z punktu widzenia zgodności z prawem ochrony środowiska oraz regulacjami unijnymi oraz wspiera działania w ramach postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto, jest członkiem zespołów biorących udział w badaniach due diligence spółek oraz nieruchomości, w tym w projektach budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

W kancelarii od sierpnia 2017 roku.

Interesuje się historią gospodarczą, gotowaniem i podróżami rowerowymi. Amatorsko gra również w piłkę nożną.

Specjalizacje
 • prawo energetyczne;
 • prawo nieruchomości.
Przykładowe doświadczenia
 • Przygotowanie pism i udział w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz unijnymi organami ochrony konkurencji;
 • Przygotowanie pism i udział w postępowaniach w sprawie ochrony konkurencji przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
 • Przygotowanie pism i udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Analiza zobowiązań wynikających z prawa unijnego i nakładanych na wytwórców energii elektrycznej w zakresie implementacji celów wynikających z dyrektyw RED I-II;
 • Udział w badaniach due diligence spółek inwestujących w odnawialne źródła energii;
 • Przygotowywanie umów korporacyjnych i porozumień korporacyjnych;
 • Udział w postępowaniach w związku z podwyższeniem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
 • Udział w przygotowaniu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • Przygotowanie projektów wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Publikacje
 • "Systemy wsparcia dla OZE to nie zawsze pomoc publiczna"; https://prawo.cire.pl/st,50,490,item,178316,13,0,0,0,0,0,systemy-wsparcia-dla-oze-to-nie-zawsze-pomoc-publiczna.html, 29 marca 2019.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 2019.
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, licencjat, magna cum laude, 2017.
Języki
 • angielski
 • niemiecki

Kontakt | Bruno Jasic