Edward Bieliński
SENIOR ASSOCIATE

+48 (22) 520 50 00ebielinski@rslegal.pl

Radca prawny. Koncentruje swoje doświadczenie na transakcjach nieruchomościowych i zabezpieczeniach umów kredytowych, włączając badanie stanu prawnego nieruchomości, negocjacje oraz badanie stanu prawnego zabezpieczeń kredytów inwestycyjnych. Projekty, przy których doradzał dotyczyły między innymi nieruchomości komercyjnych, nieruchomości poindustrialnych, farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Doradza również w sprawach korporacyjnych związanych z rejestrem handlowym, przekształceniami spółek, transakcjami fuzji i przejęć oraz kwestiami nadzoru właścicielskiego.

W kancelarii od 1991 roku.

Mec. Edward Bieliński interesuje się muzyką jazzową, operą oraz literaturą iberoamerykańską i iberyjską.

Specjalizacje
 • Prawo nieruchomości;
 • Prawo handlowe;
 • Prawo spółek;
 • Zabezpieczenia rzeczowe.
Przykładowe doświadczenia
 • Doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z finansowaniem budowy galerii handlowych przez spółki z grupy Dekada;
 • Doradztwo w zakresie procesów badania stanu prawnego (due diligence) nieruchomości na rzecz Mayland Real Estate Sp. z o.o., spółek z Grupy Polpharma i Grupy Mondi oraz nieruchomości będących przedmiotem projektów finansowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Pekao S.A.;
 • Doradztwo w zakresie przejęć, łączenia oraz podziału spółek kapitałowych (Grupa LOTOS S.A., PE MEGAWAT Sp. z o.o., spółki z Grupy Mondi w Polsce);
 • Doradztwo na rzecz wiodących firm z branży energetyki odnawialnej, m.in. EDP Renewables Polska Sp. z o.o., RP Global, innogy Polska S.A. (RWE Polska S.A.), w kwestiach nieruchomościowych związanych z kilkudziesięcioma projektami elektrowni wiatrowych oraz zespołów fotowoltaicznych;
 • Doradztwo w zakresie procesów badania stanu prawnego (due diligence) oraz obrotu nieruchomościami postindustrialnymi (fabryki, huty, kopalnie piasku, zakłady produkcji papieru, elektrownie wodne);
 • Doradztwo w zakresie trwałości projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz środków unijnych;
 • Doradztwo przy inwestycjach w zakresie badania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz procedury administracyjnej związanej z procesem inwestycyjnym;
 • Doradztwo przy rzeczowym zabezpieczaniu kredytów inwestycyjnych (zastawy rejestrowe, hipoteki) będących przedmiotem projektów finansowanych przez austriacki bank w Polsce.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Wykształcenie
 • Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, magister prawa, 2006.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Edward Bieliński