Gabriel Wujek
Senior partner

+48 (22) 520 50 00gwujek@rslegal.pl

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, prywatyzacji, wspólnych przedsięwzięć, kontraktów, fuzji i przejęć, a także transakcji na rynku papierów wartościowych i kapitałowym. Reprezentował Polskę w negocjacjach wielu umów międzynarodowych, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o promocji i ochronie inwestycji. Był głównym negocjatorem traktatu handlowego między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Brał udział w licznych procesach prywatyzacyjnych, tworzeniu wspólnych przedsięwzięć z zagranicznymi partnerami oraz innych znaczących transakcjach m.in. w przemyśle samochodowym, bankowym, hutniczym, farmaceutycznym, dóbr szybkozbywalnych oraz na rynku mediów i rozrywki. Reprezentował polskie i zagraniczne firmy inwestujące na rynkach kapitałowych, w tym między innymi przy znaczących globalnych ofertach akcji. Reprezentował klientów oraz pełnił funkcję arbitra w wielu postępowaniach arbitrażowych, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

Współtwórca kancelarii. Wcześniej Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1985-1990), doradca prawny w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie Polski w Nowym Jorku (1980-1985) oraz pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej (1973-1999).

Specjalizacje
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia;
 • Fundusze Private Equity/Venture Capital;
 • Rynki kapitałowe;
 • Arbitraż międzynarodowy.
Przykładowe doświadczenia
 • Reprezentowanie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Ministerstwa Finansów w pierwszej prywatyzacji polskiego banku;
 • Reprezentowanie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w prywatyzacji polskich przedsiębiorstw przemysłu samochodowego z udziałem wiodących amerykańskich, europejskich i azjatyckich producentów aut, prywatyzacji Huty Warszawa z udziałem włoskiego koncernu Lucchini oraz prywatyzacji Huty Szkła w Sandomierzu z udziałem Pilkington;
 • Reprezentowanie PLL LOT w nabyciu oraz finansowaniu samolotów Boeing 767 i Boeing 737;
 • Doradztwo w zakresie emisji wysokodochodowych obligacji o wartości 235 milionów EUR i późniejszej ofercie publicznej akcji wiodącej stacji telewizyjnej TVN S.A. oraz w związku z globalną ofertą akcji Multimedia Polska S.A. o wartości 269 milionów USD;
 • Reprezentowanie duńskiego inwestora TDC A/S w procesie nabycia, a następnie sprzedaży udziałów w kapitale spółki Polkomtel o wartości przekraczającej 860 milionów EUR po zakończonym sukcesem międzynarodowym sporze handlowym przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC) z pozwu Vodafone Americas Inc.;
 • Reprezentowanie polskich inwestorów prywatnych w nabyciu w procesie prywatyzacji akcji Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., a następnie obsługa prawna kluczowych transakcji Grupy Polpharma, w tym transakcji sprzedaży praw do przeciwzakrzepowego leku Polocard na rzecz koncernu farmaceutycznego Pfizer oraz transakcji nabycia takich spółek farmaceutycznych jak WZF Polfa S.A., Akrihin w Rosji oraz Chimpharm w Kazachstanie.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek International Bar Association;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
Wyróżnienia
 • Uhonorowany tytułem „Prawnika Trzydziestolecia” w rankingu organizowanym przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych oraz dziennik Rzeczpospolita w 2018 roku;
 • Przez lata zaliczany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „Legal 500” (2018-2020), „IFLR1000” (2018-2020) oraz „Best Lawyers” (2018-2019) do grona najlepszych prawników na polskim rynku w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.
Publikacje
 • „Reglamentacja prawna przedsiębiorstw wielonarodowych”. PWN, 1982;
 • „How to joint venture in Poland”. Fundacja Polska, 1990;
 • „Arbitraż w umowach budowlanych”, w: „System Prawa Handlowego”, Tom 8, Arbitraż Handlowy, 1. Wydanie, C.H. Beck, 2010;
 • „Arbitraż w umowach budowlanych”, w: „System Prawa Handlowego”, Tom 8, Arbitraż Handlowy, 2. Wydanie, C.H. Beck, 2015.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, dyplom z wyróżnieniem, 1973;
 • Europa Institut Uniwersytetu Amsterdamskiego, dyplom z wyróżnieniem, 1976;
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, 1978. 
Języki
 • Angielski
 • Francuski
 • Rosyjski

Kontakt | Gabriel Wujek