Joanna Nowak-Paradowska
Partner

+48 (22) 520 50 00jnowak@rslegal.pl

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach szeroko rozumianej energetyki, zarówno w sprawach z zakresu regulacji, jak i w projektach. Brała udział w wielu transakcjach finansowań, w tym typu project finance, pracując głównie po stronie inwestora w zakresie przygotowania i negocjowania struktury transakcji, dokumentów projektu i finansowania. Doradza klientom w sprawach związanych z umowami dla sektora energetycznego (umowy przesyłania, dystrybucji, sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła, paliw). Doradza w sprawach regulacyjnych, w tym w zakresie koncesji, taryf, kosztów osieroconych, obowiązków związanych z energią ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji, obowiązków dotyczących tzw. „obliga giełdowego”, a także w zakresie sporów.

W kancelarii od 2005 roku. Wcześniej pracowała jako prawnik w spółkach Polenergia S.A. (2003-2005) oraz E.ON Polska Sp. z o.o. (2001-2003).

Joanna Nowak-Paradowska jest wielbicielką Włoch i enologii, a sportowo – wspinaczki skałkowej i snowboardu.

 

Specjalizacje
 • Prawo energetyczne;
 • Project finance;
 • Prawo administracyjne;
 • Prawo cywilne.
Przykładowe doświadczenia
 • Reprezentowanie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w finansowaniu i budowie bloku (EPC) o mocy 460 MW opalanego węglem brunatnym, realizacji i rozliczeniu inwestycji, opracowywaniu umowy serwisowania bloku po zakończeniu okresu gwarancyjnego (LTSA);
 • Doradztwo na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. w procesie budowy bloku gazowo – parowego o mocy ok. 125 MW, włącznie z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, projektu umowy na budowę bloku (EPC) i długoterminowej umowy serwisowej (LTSA);
 • Doradztwo na rzecz klienta będącego podwykonawcą budowy dwóch bloków o mocy 900 MW każdy w Opolu oraz bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach w procesie zawierania umów na roboty budowlane z generalnym wykonawcą/wykonawcą;
 • Doradztwo na rzecz wytwórcy energii elektrycznej w postępowaniu dotyczącym pierwszego w Polsce zwolnienia z „obliga giełdowego”;
 • Doradztwo na rzecz wytwórcy energii elektrycznej w postępowaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie korekt kosztów osieroconych;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa energetycznego jako pozwanego i powoda wzajemnego w procesie z powództwa wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w sprawie dotyczącej obowiązku zakupu energii elektrycznej;
 • Doradztwo na rzecz wytwórcy energii elektrycznej w procesie przeciwko dostawcy paliwa na gruncie umowy wieloletniej na dostawy paliwa;
 • Przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie kogeneracji, energii z odnawialnych źródeł, taryf.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Sędzia Sądu Giełdowego Towarowej Giełdy Energii S.A.
Wyróżnienia
 • Wyróżniana w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Europe” (2015-2016) oraz „Legal 500” (2018, 2020) w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych w Polsce.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, magister prawa, 2000;
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe, 2003.
Języki

Angielski

Kontakt | Joanna Nowak-Paradowska