Krystian Andrzejewski
Associate

22 520 50 00kandrzejewski@rslegal.pl

Aplikant radcowski. Swoją praktykę koncentruje na sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz prawa nieruchomości. Brał udział w badaniach due diligence spółek oraz nieruchomości, w tym projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, oraz licznych analizach prawnych w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa Unii Europejskiej.

W kancelarii od listopada 2018 roku.

Specjalizacje
 • prawo energetyczne;
 • prawo nieruchomości.
Przykładowe doświadczenia
 • Udział w badaniach due diligence, w tym projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych;
 • Przygotowywanie pism do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Doradztwo dla dużej energetycznej grupy kapitałowej w zakresie niektórych obowiązków uczestników rynku w świetle Rozporządzenia REMIT;
 • Przygotowywanie opinii prawnej dla wytwórcy energii elektrycznej i ciepła dotyczącej standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie IED;
 • Sporządzanie opinii prawnej dla dużej energetycznej grupy kapitałowej dotyczącej stosowania zasad unbundlingu do umów zawieranych przez członków tej grupy;
 • Doradztwo dla odbiorców przemysłowych w zakresie zasad stosowania ulgi w obowiązku przedkładania do umorzenia świadectw pochodzenia;
 • Sporządzanie wniosku o zmianę koncesji na obrót energią elektryczną;
 • Przygotowywanie opinii prawnej w sprawie zasadności uwzględniania przez operatora systemu elektroenergetycznego deklaracji odbiorców w zakresie tzw. „mocy bezpiecznej” na poziomie mocy umownej oraz dochowania należytej staranności w wykonywaniu obowiązków operatora systemu elektroenergetycznego;
 • Przygotowywanie opinii prawnej w zakresie uzgodnień przeciwpożarowych dla urządzeń fotowoltaicznych w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • Udział w procesie likwidacji spółki;
 • Przygotowanie projektów umów, ugody, wniosków do organów o udostępnienie informacji publicznej.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Aplikant w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Publikacje
 • „Deklarowana wielkość mocy bezpiecznej a obowiązki OSD" - "Energia elektryczna" 2/2020; współautor, https://www.cire.pl/item,194900,2,0,0,0,0,0,deklarowana-wielkosc-mocy-bezpiecznej-a-obowiazki-osd.html, 13 marca 2020;
 • „Porównanie wersji UC34 i UC17 projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w zakresie inteligentnego opomiarowania energii”, współautor, http://smart-grids.pl/index.php/aktualnosci/2954-porownanie-wersji-uc34-i-uc17-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw-w-zakresie-inteligentnego-opomiarowania-energii, 3 lutego 2020.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 2019.
Języki
 • angielski

 

Kontakt | Krystian Andrzejewski