Maciej Urbaniak
radca prawny

+48 (22) 520 50 00murbaniak@rslegal.pl

Radca prawny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i upadłościowego, a także w doradztwie w obszarze prawa spółek i prawa bankowego. Reprezentował krajowych i międzynarodowych klientów w procesach inwestycyjnych, prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, formowaniu wspólnych przedsięwzięć, fuzjach i przejęciach, a także ofertach publicznych akcji.

W kancelarii od 1997 roku. Wcześniej był radcą prawnym w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Gospodarki Żywnościowej (1996-1997) oraz w Departamencie Prawnym Powszechnego Banku Kredytowego S.A. (1995­1996), był dziennikarzem i kierownikiem działu prawnego w tygodniku „Gazeta Bankowa” (1990-1997) oraz zastępcą kierownika Działu Prawo w dzienniku „Rzeczpospolita” (1987-1990). W latach 1982-1987 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Mec. Maciej Urbaniak pasjonuje się brydżem sportowym.

Specjalizacje
 • Prawo i postępowanie cywilne;
 • Prawo handlowe;
 • Prawo bankowe;
 • Prawo ubezpieczeniowe;
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.
Przykładowe doświadczenia
 • Przygotowanie i negocjowanie kompletnej dokumentacji związanej z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i utworzeniem na jej podstawie odrębnej spółki, a następnie doradztwo w nabyciu tej spółki;
 • Dokonanie analizy prawnej procedury wykonania umowy, a następnie przygotowanie pozwu i reprezentowanie spółki publicznej w zakończonym sukcesem postępowaniu arbitrażowym przeciwko innej spółce publicznej;
 • Reprezentowanie właściciela upadłej spółki w postępowaniu upadłościowym zakończonym spłatą całości zobowiązań upadłego;
 • Reprezentowanie klientów w szeregu postępowaniach związanych z podwyższeniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Publikacje
 • „Wielowartościowa nieruchomość”, w: „Rzeczpospolita”, 3 lipca 2014;
 • „Państwo każe słono płacić za spóźnienia”, w: „Rzeczpospolita”, 28 maja 2014.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1982.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Maciej Urbaniak