Marcin Boruc
Partner

+48 (22) 520 50 00mboruc@rslegal.pl

Adwokat, arbiter i mediator. W zawodzie prawniczym funkcjonuje od 1994 roku. Od blisko 20 lat specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w dużych procesach sądowych i arbitrażowych oraz w rozmowach ugodowych (negocjacje, mediacje).

W kancelarii od 2001 roku. Wcześniej prowadził własne biuro prawne i pracował w kancelariach Prokurent, Bracia Strzelczyk i Wspólnicy oraz Bentkowski Chałas Wysocki.

Mec. Marcin Boruc interesuje się sztukami walki.

Specjalizacje
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe. 
Przykładowe doświadczenia
 • Reprezentacja spółki zajmującej się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej w precedensowym postępowaniu arbitrażowym (przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie) przeciwko operatorowi elektrociepłowni w sprawie dotyczącej długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej w kontekście reżimu taryfowego dla wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji;
 • Reprezentacja wytwórcy energii elektrycznej w procesie sądowym przeciwko kopalni węgla brunatnego dotyczącym  obowiązywania długoterminowej umowy na dostawy węgla brunatnego;
 • Reprezentacja wytwórcy energii elektrycznej w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Zarządcy Rozliczeń S.A. dotyczących kosztów osieroconych;
 • Reprezentacja amerykańskiego dewelopera farm wiatrowych w szeregu postępowań sądowych (przeciwko jednemu ze wspólników oraz byłemu prezesowi zarządu) determinujących decyzje klienta co do jego przedsięwzięć w Polsce;
 • Reprezentacja znanych polskich alpinistów i podróżników w precedensowej i szeroko komentowanej w mediach sprawie (przeciwko autorowi, wydawcy i operatorowi największej sieci księgarń w Polsce) dotyczącej książki promowanej jako powieść, ale podważającej rzeczywiste osiągnięcia klientów (osiągnięty został unikatowy rezultat: prawomocne postanowienia sądów obu instancji zakazujące promocji, publikacji i dystrybucji książki);
 • Reprezentacja włoskiej spółki w postępowaniach sądowym i egzekucyjnym o wydanie parku maszynowego składającego się na linię produkcyjną przeciwko byłemu partnerowi biznesowemu zaangażowanemu we wspólny innowacyjny projekt produkcyjny;
 • Reprezentacja włoskich, brytyjskich i amerykańskich spółek w postępowaniach arbitrażowych dotyczących roszczeń odszkodowawczych;
 • Reprezentacja spółki zajmującej się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w administracji w związku zarzutem nieprzestrzegania postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązującego klienta do dostaw energii elektrycznej do huty będącej największym odbiorcą energii elektrycznej w Polsce;
 • Reprezentacja znanego polskiego ginekologa w postępowaniach cywilnym, karnym i dyscyplinarnym dotyczących zarzucanego błędu lekarskiego;
 • Reprezentacja operatora magazynów i centrów handlowych w postępowaniach arbitrażowych przeciwko najemcom;
 • Reprezentacja inwestora i głównego wykonawcy w postępowaniach arbitrażowym i sądowych w związku z budową warszawskiego hotelu Hyatt.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Mediator centrum mediacyjnego Mediatorzy.pl oraz Centrum Mediacji Lewiatan;
 • Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, 2002-2007.
Wyróżnienia
 • Wyróżniony w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Legal 500” (2018-2020) oraz „Who’s Who Legal” (2018-2020) w gronie rekomendowanych prawników w Polsce zajmujących się rozwiązywaniem sporów;
 • W 2009 r. wyróżniony przez Krajową Radę Radców Prawnych za esej „Wrażliwość mediacyjna prawników” (współautor: dr Agata Gójska).
Publikacje
 • „Wirusy w sercu znowelizowanej procedury cywilnej”, w „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 marca 2020;
 • Ślad węglowy nowej procedury cywilnej”, w „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 lutego 2020;
 • „Revolution in Polish civil procedure (po polsku: Rewolucja w polskim postępowaniu cywilnym), współautor, w: CEE Legal Matters, nr 6.12, styczeń 2020;
 • „Wrażliwi wojownicy, czyli o pożytkach z mediacji dla prawników procesowych”, w: „Dziennik Gazeta Prawna”, 27 listopada 2014;
 • „Marki w branży prawniczej, współautor, w: „Gospodarka pod własną banderą”, Instytut Marki Polskiej, 2001.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1997;
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1996;
 • Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Marcin Boruc