Mariusz Stawiarczyk
Partner

+48 (22) 520 50 00mstawiarczyk@rslegal.pl

Radca prawny. Posiada wyjątkowe doświadczenie w kompleksowych transakcjach na rynku nieruchomości, w tym w procesach inwestycyjnych dotyczących zabudowy nieruchomości, włącznie z zagadnieniami finansowania, restrukturyzacji oraz zagospodarowania nieruchomości. Doradzał przy nabywaniu nieruchomości, zagospodarowywaniu gruntów na potrzeby inwestycji biurowych, handlowych, hotelowych, magazynowych, mieszkaniowych i przemysłowych. Pracował przy finansowaniu i refinansowaniu projektów nieruchomościowych, reprezentując zarówno inwestorów, jak i banki, a także przy umowach najmu powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych. Reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji związanych z procesem budowlanym oraz doradzał w sprawach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych.

W kancelarii od 1992 roku. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy attaché handlowego w Ambasadzie Polskiej w Oslo (1989-1992) oraz był koordynatorem zespołu w Departamencie Prawnym Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1982-1989).

Mec. Mariusz Stawiarczyk interesuje się sportem i historią.

Specjalizacje
 • Prawo nieruchomości;
 • Prawo budowlane.
Przykładowe doświadczenia
 • Kompleksowe doradztwo prawne związane z budową osiedla mieszkaniowego w Warszawie, w tym w procesie uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień, przygotowania umów i dokumentów związanych z projektowaniem, budową oraz sprzedażą mieszkań;
 • Kompleksowe doradztwo prawne związane z budową budynku biurowego klasy A w Warszawie, w tym w procesie uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień, przygotowania umów związanych z projektowaniem, budową oraz wynajmem powierzchni biurowej, a także opracowanie struktury organizacyjnej wyodrębnionej w działalności inwestora grupy nieruchomościowej;
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakończonej sukcesem sprzedaży portfela nieruchomości jednego z wiodących polskich funduszy inwestycyjnych;
 • Doradztwo prawne w procesie refinansowania oraz zakończonej sukcesem sprzedaży portfela nieruchomości komercyjnych jednego z wiodących inwestorów zagranicznych;
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procesie nabycia, budowy oraz komercjalizacji budynku biurowego w Warszawie, w tym przygotowanie oraz negocjowanie umów na każdym etapie inwestycyjnym;
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procesie budowy oraz wynajmu obiektu handlowego budowanego na potrzebę jednej z wiodących w Polsce sieci handlowych;
 • Doradztwo prawne w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej w Polsce czołowego światowego producenta artykułów spożywczych oraz pierwszego w Polsce nowoczesnego centrum dystrybucyjnego;
 • Doradztwo prawne zagranicznym funduszom inwestycyjnym w procesie badania nabycia, sprzedaży, budowy oraz finansowania i refinansowania nieruchomości komercyjnych.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia REIT Polska.
Wyróżnienia
 • Wyróżniany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Europe” (2010-2014) oraz „Legal 500” (2018) w zakresie prawa nieruchomości w Polsce.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1982;
 • Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, studia podyplomowe, 1988.
Języki
 • Angielski
 • Rosyjski

Kontakt | Mariusz Stawiarczyk