Sylwester Pieckowski
Partner

+48 (22) 520 50 00spieckowski@rslegal.pl

Adwokat. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w trybie negocjacji, arbitrażu i mediacji. Był arbitrem w 50 sporach gospodarczych, mediatorem w 60 sporach gospodarczych oraz pełnomocnikiem strony w 30 procesach arbitrażowych.

W kancelarii od 1998 roku. Wcześniej związany z kancelarią Miller. Canfield. Paddock & Stone (1996-1998), pracował jako główny prawnik w spółkach Melex USA, Inc. (1988-1996) oraz PHZ Pezetel (1983-1987), był radcą prawnym w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1977-1987), a swą karierę rozpoczął w spółce PTHZ Elektrim (1975-1976).

Do zainteresowań mec. Sylwestra Pieckowskiego należą: historia powszechna i Polski, religia i filozofia, dendrologia-arboreta, rower, tenis, pływanie, historia i ustrój USA.

 

Specjalizacja
 • Rozwiązywanie sporów gospodarczych;
 • Międzynarodowy arbitraż i mediacje.
Przykładowe doświadczenia
 • Główny negocjator w sporze handlowym spółki Bartimpex z Lockheed Martin na tle umowy offsetowej samolotu F-16;
 • Negocjator w sporze handlowym FSO z Henkel na tle masowej awarii samochodów;
 • Negocjator i pełnomocnik konsorcjum Eckes/V&S w prywatyzacji spółek Polmos Poznań, Polmos Białystok i Polmos Zielona Góra;
 • Pełnomocnik Ministra Skarbu Państwa w negocjacjach z Eureko w związku z prywatyzacją PZU;
 • Przewodniczący trybunału arbitrażowego ICC w Wiedniu w międzynarodowym sporze energetycznym;
 • Główny negocjator i pełnomocnik Port-Hotel w transakcjach międzynarodowej franczyzy z Marriott dotyczącej warszawskich hoteli Courtyard by Marriott oraz Renaissance.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • Arbiter Sądów Arbitrażowych: w Warszawie (KIG, Lewiatan), w Pradze, Wiedniu (VIAC), Nowym Jorku (AAA-ICDR);
 • Mediator: Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie, Centrum Mediacji Lewiatan, Międzynarodowe Centrum Mediacji w Warszawie, Instytut Mediacji w Warszawie, Sąd Arbitrażowy w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów w Nowym Jorku – ICDR/AAA, Sąd Okręgowy w Warszawie;
 • Honorowy Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, od 2018 roku;
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, 2006-2018;
 • Współtwórca i Pierwszy V-Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, 2006-2011;
 • Członek i Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, 2005-2014;
 • Członek Zespołu Ekspertów w Ministerstwie Gospodarki ds. założeń i projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, 2013-2015.
Wyróżnienia
 • Od lat wyróżniany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Global” (2010-2018), „Chambers Europe” (2010-2018), „Legal 500” (2018-2019), „Best Lawyers” (2018-2019) oraz „Who’s Who Legal” (2018-2019) w gronie wiodących prawników w Polsce zajmujących się rozwiązywaniem sporów.
Publikacje
 • „Jaka będzie przyszłość arbitrażu i mediacji”, w: „Księga Jubileuszowa dedykowana Doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu”, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2016;
 • „Mediacja gospodarcza”, Difin, 2015;
 • „Arbitraż a alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych (ADR)”, w: „System Prawa Handlowego”, Tom 8, Arbitraż Handlowy, 2. Wydanie, C.H. Beck, 2015;
 • „Założenia polskiej ustawy o mediacji i mediatorach”, w: „Księga Jubileuszowa dedykowana Doktorowi Andrzejowi Tynelowi”, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2012;
 • „Arbitraż a alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych (ADR)”, w: „System Prawa Handlowego”, Tom 8, Arbitraż Handlowy, 1. Wydanie, C.H. Beck, 2010;
 • „Mediacja w sprawach cywilnych”, Difin, 2006.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1973;
 • University of Michigan Law School, LL.M., 1983.
Języki
 • Angielski
 • Rosyjski

Kontakt | Sylwester Pieckowski