Tomasz Zbiegień
radca prawny

+48 (22) 520 50 00tzbiegien@rslegal.pl

Radca prawny i adwokat. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym i arbitrażu handlowym. Doradza klientom w sporach arbitrażowych w sprawach obrotu międzynarodowego oraz w postępowaniach mediacyjnych w sprawach gospodarczych i cywilnych.

W kancelarii od 1999 roku. Wcześniej pracował we własnej kancelarii prawnej w Düsseldorfie (1991-1999) oraz innych firmach doradczych w Düsseldorfie (1989-1990), był członkiem delegacji rządowej na negocjacje z Klubem Londyńskim ws. polskiego zadłużenia (1982-1984) oraz pracował w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego Metalexport i Paged (1974-1989).

Specjalizacje
 • Międzynarodowe prawo handlowe;
 • Arbitraż handlowy;
 • Bankowość i finanse;
 • German Desk.
Przykładowe doświadczenia
 • Spory inwestycyjne z umów o roboty budowlane;
 • Spory o naruszenie dóbr osobistych.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; 
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • Radca prawny przy Sądzie Okręgowym w Düsseldorfie w Niemczech; 
 • Członek International Bar Association;
 • Członek Zarządu i Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Mediator w Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie i Centrum Mediacji Lewiatan;
Publikacje
 • „Klauzula porządku publicznego przy uchyleniu wyroku sądu polubownego”, w: „Księga Jubileuszowa dedykowana Doktorowi Andrzejowi Tynelowi”, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2012;
 • „Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego”, w: „Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana dr hab. Tadeuszowi Szurskiemu”, C.H. Beck, 2008.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1971;
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe.
Języki
 • Angielski
 • Niemiecki

Kontakt | Tomasz Zbiegień