Włodzimierz Radzikowski
Senior partner

+48 (22) 520 50 00wradzikowski@rslegal.pl

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, a także w publicznym obrocie papierami wartościowymi. Brał udział w przygotowaniu szeregu ofert publicznych spółek na rynku polskim oraz posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji zadłużenia, prywatyzacji, formowaniu wspólnych przedsięwzięć i finansowaniu projektów. Brał udział w procesie tworzenia prawa regulującego działalność gospodarczą, prawa cywilnego i administracyjnego, jak również w negocjowaniu umów międzynarodowych związanych z zagadnieniami handlu międzynarodowego, włącznie z traktatami o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowami o ochronie inwestycji zagranicznych.

W kancelarii od 1990 roku. Wcześniej był Zastępcą Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1989-1990), radcą prawnym przy polskiej ambasadzie w Moskwie (1985-1989), radcą prawnym przy Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1980-1985) oraz członkiem Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Problemów Prawnych Zarządzania (1975-1980).

Specjalizacje
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia;
 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacje;
 • Fundusze Private Equity/Venture Capital;
 • Prawo bankowe i transakcji finansowych.
Przykładowe doświadczenia
 • Doradztwo na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych S.A. (uprzednio Daewoo-FSO Motor S.A.) w związku z restrukturyzacją zadłużenia i struktury własnościowej, w tym w procesie pozyskania inwestora - Ukrainian Motor Corporation, a następnie w negocjacjach dotyczących utworzenia wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego z GM Daewoo Auto & Technology Company związanego z produkcją samochodów marki Chevrolet w warszawskiej fabryce, jak również w związku z kwestiami dotyczącymi pomocy publicznej dla FSO, m.in. skargi na decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Reprezentowanie Mondi AG, wiodącej międzynarodowej grupy papierniczej i opakowaniowej, w nabyciu zakładu opakowaniowego Printpack Poland Sp. z o.o. oraz spółki SIMET S.A.;
 • Reprezentowanie Nafty Polskiej S.A., dominującego akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. , w pierwszej ofercie publicznej;
 • Doradztwo na rzecz Nafty Polskiej S.A. w związku z jednoczesną prywatyzacją trzech spółek: dwóch należących do sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. i ZAK S.A.) oraz spółki Ciech S.A.;
 • Reprezentowanie zagranicznych inwestorów branżowych i finansowych w przejęciu kontroli nad szeregiem polskich spółek, takich jak: Celuloza Świecie (obecnie Mondi Świecie S.A.), Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Radomiu (obecnie Gallaher Sp. z o.o.), Fabryka Maszyn Papierniczych FAMPA S.A.;
 • Reprezentowanie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU) w związku z przejęciem ukraińskiej grupy ubezpieczeniowej SkideWest;
 • Reprezentowanie grupy głównych wierzycieli w procesie restrukturyzacji finansowej i prywatyzacji Huty Częstochowa S.A.;
 • Doradztwo na rzecz Złomrex S.A. w transakcji zakupu zorganizowanej wydzielonej części przedsiębiorstwa Stalexport S.A.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
Wyróżnienia
 • Przez lata wyróżniany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Global” (2004-2014), „Chambers Europe” (2007-2015), „Legal 500” (2018-2020) oraz „Best Lawyers” (2018-2019) w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć w Polsce.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1975;
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe, 1982.
Języki
 • Angielski
 • Rosyjski

Kontakt | Włodzimierz Radzikowski