Podatki i postępowania
podatkowe, prawo
finansowe


Zespół podatkowy tworzą radcowie prawni i doradcy podatkowi posiadający duże doświadczenie i szczególne umiejętności zarówno w tworzeniu, jak i stosowaniu prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych. 

Precedensowe sprawy podatkowe

Niejednokrotnie reprezentowaliśmy klientów przed organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, czy Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach precedensowych, prowadzących często do zmiany dotychczasowego orzecznictwa. Do tych spraw można zaliczyć, najbardziej chyba znaną spośród spraw podatkowych, tzw. sprawę „Optimusa”, w której sąd jednoznacznie zakwestionował praktykę zarzucania podatnikom przez organy podatkowe „obchodzenia” prawa podatkowego. Od tej sprawy skutecznie broniliśmy innych klientów przed zarzutem „nadużycia prawa” polegającego na prowadzeniu działalności rzekomo w sposób skutkujący niższymi obciążeniami podatkowymi niż w przypadku prowadzenia jej w sposób, który, zdaniem organów podatkowych, był „właściwy”.

Zakres doradztwa podatkowego

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i skarbowej oraz postępowania karnego skarbowego, w analizie dokumentacji i dowodów, sporządzaniu pism procesowych, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów kontroli.

Występujemy w charakterze pełnomocników przed organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi obu instancji, przygotowujemy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów i sądów administracyjnych oraz skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego i skargi do sądów europejskich. 

Udzielamy porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych w podatkach obrotowych (VAT i akcyza), dochodowych (CIT i PIT), podatków majątkowych oraz ceł. 

W szczególności, nasze doradztwo podatkowe obejmuje pomoc prawną w następujących sprawach:

W ramach naszej praktyki zajmowaliśmy się ostatnio sprawami:

Skuteczność w prowadzeniu spornych spraw podatkowych

Nasza skuteczność została ostatnio doceniona przez przyznanie honorowego tytułu „Doradcy podatkowego X-lecia w zakresie postępowań podatkowych” w jubileuszowej edycji Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej, a osiągnięcia w doradztwie podatkowym, jak i w rozwiązywaniu sporów z organami podatkowymi były wielokrotnie wyróżnione w rankingach przygotowywanych przez Chambers Global, Chambers Europe, International Tax Review, Legal 500, Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną.

Pozostałe kompetencje

Kierujący praktyką

Dorota Szubielska
Senior partner