Rozwiązywanie sporów


Prawnicy naszego zespołu procesowego mają bogate doświadczenie oraz szereg osiągnięć w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych, a także międzynarodowych negocjacji handlowych oraz mediacji. Reprezentujemy klientów przed sądami różnych instancji i jurysdykcji oraz organami kontroli i nadzoru, między innymi przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Swoje umiejętności negocjacyjne nasi prawnicy z powodzeniem wykazują przy okazji reprezentowania klientów w tworzeniu skomplikowanych międzynarodowych kontraktów. Przykładem mogą tu być umowy międzynarodowej franczyzy z Marriott International czy ugoda z Lockheed Martin Corporation dotycząca wykonania umowy sprzedaży samolotów F-16 oraz umowy offsetowej podpisanej z Rządem RP w 2003 roku.

Nasza misja: promowanie mediacji i arbitrażu

Spór gospodarczy jest dla przedsiębiorcy wymierną stratą i barierą w rozwoju firmy. Łączne roczne koszty prowadzenia sporów gospodarczych wszystkich podmiotów w Polsce ocenia się na poziomie 40 mld złotych. Z tych powodów, w trosce o interesy naszych klientów, koncentrujemy uwagę na dwóch obszarach: na prewencji i unikaniu procesów sądowych poprzez stosowanie zaawansowanych technik negocjacyjnych oraz na skutecznym stosowaniu polubownych metod rozwiązywania problemów i sporów, przede wszystkim w trybie mediacji i arbitrażu. W tych dziedzinach nasi prawnicy sprawdzają się jako wytrawni praktycy i liderzy rynku, cieszący się zaufaniem biznesu i sądów. Dowodem tego jest nasz udział w ponad 60-ciu mediacjach gospodarczych w 2015 r. w charakterze mediatorów i pełnomocników.

Jesteśmy współtwórcami głównej instytucji arbitrażowej w Polsce, jaką jest Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego. Organizacja ta skupia 130 najwybitniejszych specjalistów arbitrażu i mediacji w Polsce. Nasi prawnicy od lat pełnią w niej czołowe funkcje: Sylwester Pieckowski pełni funkcję Prezesa Zarządu, natomiast Tomasz Zbiegień funkcję Sekretarza Generalnego.

Osiągnięcia w sporach energetycznych

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowe doświadczenie naszego zespołu w reprezentowaniu klientów w sporach dotyczących sektora energetycznego wynikających zarówno z relacji kontraktowych, korporacyjnych, jak i obowiązków regulacyjnych. Doradzamy w postępowaniach sądowych i arbitrażowych we współpracy z prawnikami z zespołu energetycznego. Wśród naszych osiągnięć jest wiele spraw precedensowych, jak w przypadku postępowania arbitrażowego przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym reprezentowaliśmy klienta w charakterze pozwanego w sporze dotyczącym płatności za energię elektryczną oraz w charakterze powoda wzajemnego w sprawie nadpłaty za energię elektryczną.

Nasz cel: efektywne rozwiązywanie sporów gospodarczych

W naszej działalności staramy się dogłębnie zrozumieć interes klienta i na tej podstawie proponujemy najlepsze rozwiązanie. Po uzyskaniu akceptacji dla naszego planu działania, przystępujemy do jego realizacji, biorąc współodpowiedzialność za końcowy wynik operacji. W sporze gospodarczym nie ograniczamy się do doradzania – my rozwiązujemy problem. To jest nasze credo, które nasi partnerzy biznesowi bardzo doceniają.

Pozostałe kompetencje

Kierujący praktyką

Marcin Boruc
Partner