Prawo bankowe
i transakcje finansowe


Od początku działalności kancelarii braliśmy aktywny udział w tworzeniu się polskiego sektora instytucji i usług finansowych. Uczestniczyliśmy w zakładaniu 7 banków oraz kilku fuzjach banków w Polsce, doradzaliśmy przy pierwszej ofercie publicznej polskiego banku, a także przy wejściu wiodących firm ubezpieczeniowych na nasz rynek. Nasi prawnicy byli autorami pierwszych produktów ubezpieczeniowych na życie powiązanych z funduszami inwestycyjnymi oraz pierwszej struktury, w ramach której produkty ubezpieczeniowe oferowane były klientom przez ubezpieczycieli zagranicznych działających na zasadzie gwarantowanej Traktatem UE swobody świadczenia usług transgranicznych. Tworzyliśmy prawno-podatkowe struktury produktów bancassurance. Z powodzeniem rozwijamy wieloletnie relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi, zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

Finansowanie projektów

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie finansowania złożonych projektów inwestycyjnych, w tym także na zasadach project finance. Reprezentujemy banki oraz kredytobiorców w związku z transakcjami dotyczącymi finansowania kredytów. W ostatnich latach nasza praktyka w dużej mierze koncentruje się na obsłudze finansowania obrotu nieruchomościami, finansowania transakcji M&A, emisji obligacji, finansowania wykupów lewarowanych, kredytów syndykowanych, jak również finansowania podmiotów z zakresu rynku paliw, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. W większości transakcje finansowania rynku nieruchomości zrealizowane z naszym udziałem dotyczyły nabywania i budowy centrów handlowych i logistycznych, centrów biurowych oraz innych projektów komercyjnych.

Pozostałe kompetencje

Kierujący praktyką

Zbigniew Skórczyński
Partner