Prawo spółek,
fuzje i przejęcia,
rynki kapitałowe


Nasze doświadczenie w zakresie fuzji, przejęć, podziału spółek, przedsięwzięć typu joint venture, transakcji prywatyzacyjnych, inwestycji kapitałowych oraz publicznych ofert papierów wartościowych zdobywaliśmy od pierwszych lat transformacji polskiej gospodarki. Praktyka prawna w tym obszarze była główną specjalizacją naszej kancelarii od początku jej działalności.

Pionierskie przedsięwzięcia

W pionierskim okresie lat 90-tych wspieraliśmy prawnie pierwsze transakcje, w których inwestorzy zagraniczni nabywali polskie przedsiębiorstwa, dokonywali inwestycji typu „greenfield”, czy też uczestniczyli w restrukturyzacji prywatyzacyjnej przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Doradzaliśmy także w licznych transakcjach na rynku kapitałowym, w tym również w transakcjach prywatyzacyjnych.  

Z uwagi na bardzo złożony prawnie i gospodarczo charakter transakcji, w których uczestniczyliśmy, nasza praktyka od początku miała „pionierskie” nastawienie. Wymagało ono od nas kreatywności i stosowania niekonwencjonalnych struktur i rozwiązań prawnych, często wykraczających poza stosowane ówcześnie standardy transakcyjne. 

To „pionierskie” nastawienie towarzyszy nam do dziś. W efekcie, nasz zespół prawników posiada wyjątkowe umiejętności w zakresie strukturyzacji i wdrażania skomplikowanych projektów oraz wypracowywania strategii przejęć i fuzji, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w ramach skomplikowanych przekształceń grup kapitałowych. 

Obsługa prawna procesów transakcyjnych

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, od procesu prawnego due diligence poprzez negocjacje do etapu sfinalizowania przedsięwzięcia. Doradzamy w zakresie wszystkich aspektów, które towarzyszą realizowanym przedsięwzięciom, w tym w szczególności w zakresie:

Efektywność i niestandardowe podejście do spraw klienta

Naszą mocną stroną jest efektywność w zakresie czasu potrzebnego do przygotowania i przeprowadzenia transakcji od strony prawnej oraz kosztów świadczonych przez nas usług ponoszonych przez klientów. Naszym znakiem rozpoznawczym jest wykraczanie poza ramy powszechnie stosowanych standardów oraz oferowanie klientom indywidualnych, nowatorskich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo prawne i podatkowe przy jednoczesnym jak najpełniejszym realizowaniu zakładanych strategicznych celów biznesowych.
Pozostałe kompetencje

Kierujący praktyką

Włodzimierz Radzikowski
Senior partner