Lubimy wyzwania
i jesteśmy na nie gotowi

start

Zapraszamy STUDENTÓW IV i V ROKU PRAWA
NA MIESIĘCZNE PŁATNE PRAKTYKI

w sierpniu 2019 roku

Oczekujemy:

  • biegłej znajomości języka angielskiego;
  • bardzo dobrej organizacji pracy;
  • sumienności;
  • umiejętności logicznego myślenia;
  • komunikatywności.

Oferujemy:

  • odpłatną współpracę z kancelarią w miesiącu sierpniu;
  • dobrą atmosferę pracy;
  • możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej kancelarii;
  • możliwość uczestnictwa w rozwijających projektach.

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych e-mailem
zatytułowanym „Letnie praktyki studenckie” w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres:

hr@rslegal.pl

Do dokumentów prosimy załączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radzikowski Szubielska i Wspólnicy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Kancelaria zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

W związku z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Dane osobowe zbierane są na potrzeby prowadzonej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, jak również ich poprawiania i usuwania oraz prawo do cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zostaną one niezwłocznie usunięte.