Umorzenie świadectw pochodzenia energii – Newsletter

9 września 2020 r.

Jak dowiadujemy się z doniesień prasowych (P. Dudek, Zwolnienie z akcyzy to nie zwrot zapłaconego podatku, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24 sierpnia 2020 r.), WSA w Warszawie wyrokiem z 17 sierpnia 2020 r. (V SA/Wa 1906/19) oddalił skargę na interpretację indywidualną dotyczącą skutków umorzenia świadectwa pochodzenia energii w kontekście zmiany stawki akcyzy na energię elektryczną. Do końca 2018 r. stawka ta wynosiła 20 zł/MWh, a od 1 stycznia 2019 r. została obniżona do 5 zł/MWh.

W 2019 r. firmy energetyczne stanęły przed dylematem, jaką kwotą zwolnienia od akcyzy będzie skutkowało umorzenie świadectwa pochodzenia energii „zielonej” wyprodukowanej przed 2019 r.

Logiczne wydaje się, że skoro „zielona” energia podlega zwolnieniu z akcyzy, a stawka tego podatku w momencie jej wyprodukowania wynosi 20 zł/MWh, to skorzystanie ze zwolnienia powinno podatnikowi dać oszczędność równą 20 zł za każdą megawatogodzinę. Zmianę stawek podatku akcyzowego, skutkującą ograniczeniem zwolnienia, wobec niewprowadzenia przepisów przejściowych, a także dokonaną w sposób zaskakujący podatnika należało oceniać jako sprzeczną z dyspozycją art. 2 Konstytucji RP i zawartą w niej zasadą demokratycznego państwa prawnego, zaś podatnik nie mógł podjąć jakichkolwiek działań przeciwdziałających ewentualnej utracie znacznej części zwolnienia. (tak WSA w Gliwicach w wyroku z 27 listopada 2019 r. III SA/Gl 769/19, w podobnym duchu wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z 8 października 2019 r. I SA/Rz 516/19).

WSA w Warszawie we wspomnianym wyroku z sierpnia br. zajął odmienne stanowisko. Z uzasadnienia ustnego, przytaczanego za P. Dudek (pisemnego uzasadnienia jeszcze nie ma), wynika, że: mechanizm korzystania ze zwolnienia określony w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym nie został zmieniony od 1 stycznia 2019 r. – Zmianie uległa jedynie wysokość stawki, więc skoro zwolnienie polegało na obniżeniu akcyzy należnej za kolejne okresy rozliczeniowe, to za właściwą należało uznać stawkę aktualną w okresie, za który akcyza jest rozliczana. Ponadto art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi implementację dyrektywy 2003/96/WE, która wcale nie nakazuje państwom unijnym wprowadzenia zwolnień podatkowych dotyczących energii z odnawialnych źródeł, a jedynie dopuszcza taką ewentualność i mówi, że zwolnienie może być całkowite lub częściowe.

Licząc na to, że skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, będziemy z niecierpliwością oczekiwać jego publikacji, aby następnie odnieść się do tez stawianych przez sąd.

Pobierz RSLegal_newsletter_umorzenie swiadectw_07092020

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu Word Tax na rok 2021

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2021

Spółki komandytowe – nowi podatnicy CIT? – Newsletter

Ustawa o spółkach powinna trafić do trybunału – rozmowa w dzienniku Rzeczpospolita z mec. Dorotą Szubielską

Zażalenia poziome, czyli fikcja odwoławcza – artykuł mecenasa Adama Zwierzyńskiego w Dzienniku Gazety Prawnej

Terminy już nie zawieszone, ale nie biegną… Artykuł w dzisiejszym Dzienniku Gazety Prawnej

Aukcje OZE 2020 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE

Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców – raport

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w związku z epidemią – newsletter

Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w podatkach – newsletter

Umowy najmu komercyjnego – wpływ epidemii na wykonywanie zobowiązań umownych

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy rekomendowana w rankingu The Legal 500 2020

Cywilne terminy procesowe w czasach COVID-19

Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

Mediacje on-line w związku z COVID-19

Stracona szansa na elektronizację procesu cywilnego – artykuł w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna

Doradztwo na rzecz ZPUE S.A. w procesie uzyskania finansowania

Alert! Nowe zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dla Sądów!

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w czasie pandemii

Wirusy w sercu znowelizowanej procedury cywilnej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020!

Rewolucja w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego – artykuł już na stronie magazynu CEE Legal Matters

Awanse wśród prawników kancelarii

Nowe prawo dla energetyki. Zadania organów państwa.

Wybrane uwagi do ustawy Prawo energetyczne

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020