Ponad 25 lat doradztwa prawnego
na polskim rynku

our-team

Kancelaria

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. została założona w 1990 roku przez dr Gabriela Wujka, do którego wkrótce dołączyli inni prawnicy, z których większość jest z nami do dziś.

Jesteśmy zespołem ponad 20-stu radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i prawników, którzy w codziennej pracy z najwyższą starannością podchodzą do interesów klienta, szukają najlepszych rozwiązań i wspierają klienta w procesach decyzyjnych.

Od ponad 25 lat kancelaria przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki świadcząc usługi prawne w licznych pionierskich transakcjach, procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, oraz w prowadzeniu precedensowych spraw, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, bankowym, papierniczym, farmaceutycznym, energetycznym, paliwowym, spożywczym, cementowym, hutniczym, spirytusowym, telekomunikacyjnym i na rynku nieruchomości.

Do grona naszych klientów należą międzynarodowe korporacje i instytucje finansowe, wiodące polskie spółki oraz średni i mali przedsiębiorcy, banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy, stowarzyszenia, fundacje oraz urzędy administracji państwowej i samorządowej.

Kompetencje

Kalendarium doświadczeń naszych prawników

Wybrane projekty i sprawy oraz klienci

 1. Utworzenie kancelarii i nawiązanie współpracy z międzynarodową firmą prawniczą Altheimer & Gray

   

 2. Prywatyzacja Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” – pierwsza w Polsce prywatyzacja z udziałem inwestora branżowego – Beloit Corp 

   

  Wejście na polski rynek marki Levi Strauss

 3. Rozpoczęcie działalności w Polsce firmy ubezpieczeniowej Commercial Union

   

  Pierwsza prywatyzacja i IPO polskiego banku – BRE Bank 

   

  Prywatyzacja Wizamet – Gillette

   

 4. Pierwsza prywatyzacja połączona z zamianą długu na udziały – Huta Lucchini Warszawa 

   

  Prywatyzacja Fabryki Samochodów Rolniczych w Poznaniu z udziałem Volkswagen i zamiana wierzytelności bankowych na udziały w spólce przejmującej FSR – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

  Nabycie magazynów i zakładów produkcyjnych dla inwestora zagranicznego – Pepsi-Cola General Bottlers

   

 5. Rozpoczęcie montażu Opla Astry w FSO w wyniku podpisania umowy joint venture między FSO i koncernem General Motors (Adam Opel AG) – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

 6. Prywatyzacja pozostałej części FSO i przejęcie FSO przez Daewoo – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

  Prywatyzacja Fabryki Samochodów w Lublinie z udziałem Daewoo wraz z zamianą wierzytelności bankowych – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

  Prywatyzacja Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu z udziałem Pilkington – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

   Prywatyzacja Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Radomiu – z udziałem funduszu inwestycyjnego Seita

   

 7. Oddanie do użytkowania pierwszego w Polsce nowoczesnego parku logistycznego – Warszawskie Centrum Dystrybucyjne

   

  Prywatyzacja Ruch, największego dystrybutora prasy w Polsce – Hachette

   

 8. Prywatyzacja Hoteli Warszawskich Syrena – BAU Holding

   

 9. Przejęcie w drodze fuzji Polskiego Banku Rozwoju przez BRE Bank – BRE Bank

 10. Pierwsze w Polsce jednoczesne połączenie dwóch spółek niepublicznych z trzecią spółką publiczną – spółki produkujące kable należące do holdingu Elektrim

   

  Założenie pierwszej w Europie środkowej Giełdy Energii – Towarowa Giełda Energii

 11. Oddanie do użytku pierwszego po 1990 roku wysokościowca biurowego – Warszawskie Centrum Finansowe

   

  Uruchomienie pierwszej w Polsce instalacji eksploatacji i przetwarzania gazu wysypiskowego w Łęgajnach pod Olsztynem – Hedeselskabet i Łęgajny Renewable Energy Generation 

 12. Uruchomienie pierwszego układu przesyłowego prądu stałego pod Morzem Bałtyckim łączącego Polskę i Szwecję – Svenska kraftnät

   

  Nabycie Lukas Banku – Crédit Agricole

 13. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki zagranicznej w Polsce – International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

   

  Pierwszy podział spółki – Optimus

 14. Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym „sprawa Optimusa”

   

  Restrukturyzacja finansowa z udziałem siedmiu banków, Skarbu Państwa i inwestora zagranicznego – Fabryka Samochodów Osobowych Daewoo-FSO Motor, obecnie  Fabryka Samochodów Osobowych

   

  Rozwiązanie współpracy z Altheimer & Gray

 15. Nawiązanie współpracy z międzynarodową firmą prawniczą Chadbourne & Parke

   

  Publiczna oferta akcji TVN – trzecia największa oferta IPO na GPW w 2004 roku

 16. Pierwsza skarga konstytucyjna rozpoznana przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego – Wrigley Poland

   

  Publiczna emisja akcji Grupy LOTOS – druga największa oferta IPO na GPW w 2005 roku

   

  Zawarcie kredytu na budowę pierwszej po wejściu Polski do Unii Europejskiej elektrowni, sfinansowanej bez długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

   

  Pierwszy pozew zbiorowy w Polsce – reprezentowanie Gallaher Polska

 17. Globalna oferta akcji Multimedia Polska – największa oferta IPO na GPW w 2006 roku

   

  Wygrany przed Sądem Najwyższym spór, toczony w czterech równoległych procesach sądowych i arbitrażu ad hoc, przeciwko amerykańskiemu dystrybutorowi i polskiemu producentowi na tle produkcji, sprzedaży i dystrybucji wódki Luksusowa na rynku USA – V&S Luksusowa Zielona Góra S.A. (V&S Group)

   

  Studium wykonalności budowy pierwszego w Polsce terminala importowego LNG w Świnoujściu – PGNiG 

   

  Pierwsza polska sprawa przed Komisją Europejską z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

 18. Uruchomienie produkcji samochodów marki Chevrolet w Warszawie – Fabryka Samochodów Osobowych

 19. Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego dotycząca uznania i wykonania wyroku cywilnego sądu amerykańskiego

   

  Zakończony sukcesem międzynarodowy spór o wartości 860 milionów EUR z powództwa Vodafone Americas Inc. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) dotyczący sprzedaży posiadanych przez klienta udziałów w spółce Polkomtel – TDC A/S

   

  Wygrana przed Sądem Najwyższym pierwsza sprawa cywilna, w której Prokurator Generalny wniósł o uchylenie ostatecznego orzeczenia Sądu Apelacyjnego na gruncie niezgodności wyroku z obowiązującym prawem – Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (obecnie Tauron Dystrybucja S.A.)

 20. Precedensowy wyrok NSA w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości (II FSK 202/08) – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 21. Wygranie przed Sądem Najwyższym spraw przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki i tym samym zwolnienie naszych klientów z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej – Vattenfall Sales Poland oraz RWE Polska

   

  Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. projektu joint venture z Abacus Mining & Exploration Corporation dot. złoża Afton-Ajax w Kanadzie – KGHM Polska Miedź

   

  Uruchomienie największej elektrowni wiatrowej w Polsce, farmy wiatrowej Margonin – EDP Renewables

 22. Wygrana przed NSA i WSA sprawa nadpłaty powstałej w wyniku bezprawnie zastosowanego środka egzekucyjnego

 23. Zawarcie umów międzynarodowej franczyzy z Marriott International dotyczących Hotelu – Courtyard by Marriott oraz pięciogwiazdkowego Hotelu Renaissance zlokalizowanych przy Lotnisku Chopina w Warszawie – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Port-Hotel

   

  Nabycie Polfy Warszawa – Polpharma 

   

  Zakończony ugodą jeden z największych w historii polskiego sądownictwa polubownego proces arbitrażowy dotyczący kontroli nad elektrociepłownią w Świeciu – Mondi Świecie

 24. Zawarcie ugody z Lockheed Martin Corporation w sporze na tle wykonania umowy offsetowej i kontraktu na dostawę samolotów F-16 po negocjacjach prowadzonych od 2006 r. – PHZ Bartimpex

   

 25. Nabycie zakładu opakowaniowego Printpack Poland – Mondi AG

   

  Wygrana przed sądem powszechnym sprawa przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa podatnika o odszkodowanie z tytułu bezprawnej egzekucji

   

  Wygrana przed Dyrektorem Izby Celnej sprawa nadpłaty w podatku akcyzowym od automatów do gier hazardowych

   

   

 26. Zawarcie umów z europejskimi giełdami energii w ramach tak zwanego łączenia rynków energii (Market Coupling, Price Coupling) – Towarowa Giełda Energii

   

  Wygrana przed NSA sprawa nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych pobranej bezpodstawnie przez płatnika

   

  Wygrana przed sądem powszechnym sprawa z powództwa Skarbu Państwa o zwrot uznanych za świadczenia nienależne kwot przedawnionych zobowiązań podatkowych

   

 27. Uwzględniona przez Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna złożona w imieniu Fabryki Samochodów Osobowych S.A. zarzucająca niezgodność z Konstytucją przepisów określających wysokość kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

   

  Zmiana formy współpracy z Chadbourne & Parke – nowe relacje na zasadach „best friends

   

  Zawarcie 5-letniego kontraktu o szacowanej wartości przekraczającej 7 mld zł na dostawy gazu ziemnego
  z PGNiG do całej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN w Polsce – PKN ORLEN

   

  Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

 28. RWE Supply & Trading GmbH przy wsparciu kancelarii rozpoczyna obrót gazem ziemnym i energią elektryczną jako członek Towarowej Giełdy Energii

 29. Precedensowa wygrana przed NSA: nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w zakresie wkładów do spółki akcyjnej, od których podatek taki nie był naliczany

Wyróżnienia

„Zespół wykazuje się wszechstronnym i elastycznym podejściem do rozwiązywania problemów”.

„Skrupulatna i wizjonerska praca.”

– Chambers Europe 2015, Polska, Rozwiązywanie sporów –

 

„Zespół szybko reaguje, jest otwarty i elastyczny. Postrzega nasze problemy prawne z perspektywy biznesowej i zawsze stara się znaleźć najlepsze dla nas rozwiązanie.”

– Chambers Europe 2015, Polska, Bankowość i finanse –

„Praca zespołu jest zawsze na czas i można na niej polegać, a oni sami są otwarci na potrzeby klientów.”

– Chambers Europe 2014, Polska, Nieruchomości –

„Bardzo efektywny zespół.”

„Widać, że zespół ten wie, co robi.”

– Chambers Europe 2016, Polska, Podatki –

„Zespół ten jest bardzo elastyczny. Prawnicy rozumieją biznesowe aspekty spraw, nie tylko prawne.”

„Kancelaria jest naprawdę znana i dobra w sprawach regulacyjnych.”

– Chambers Europe 2016, Polska, Energetyka i surowce naturalne –

„Kompetentny, kreatywny i zaangażowany – bardzo dobry zespół”.

„Rozumieją naszą działalność i nasze potrzeby jako klienta”.

– Chambers Europe 2015, Polska, Prawo spółek/Fuzje i przejęcia –

 

recognitions
news

Aktualności

Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Precedensowa wygrana przed NSA w sprawie dotyczącej podatku pcc

Praktyka energetyczna kancelarii na miejscu I w międzynarodowym rankingu IFLR1000 na rok 2018

Sukces spółki RWE Supply & Trading GmbH dzięki wsparciu Kancelarii

Praktyka energetyczna kancelarii liderem w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2017

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2017

Praktyka energetyczna wyróżniona w II Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityki Insight

Wyróżnienie dla mec. Doroty Szubielskiej i zespołu podatkowego kancelarii w Rankingu Doradców Podatkowych za 2016 rok Dziennika Gazety Prawnej

Praktyka prawa bankowego i transakcji finansowych oraz mecenas Sylwester Pieckowski kierujący praktyką rozwiązywania sporów wyróżnieni w międzynarodowym rankingu kancelarii Chambers Global 2017

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała PKN ORLEN S.A. w związku z zawarciem długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego z PGNiG S.A.

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
kontynuuje współpracę z Chadbourne & Parke na zasadzie „Best Friends”

Mec. Dorota Szubielska „Doradcą podatkowym X-lecia w zakresie postępowań podatkowych” w jubileuszowym rankingu Rzeczpospolitej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. wygrała sprawę 
przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącą kosztów egzekucyjnych 
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Praktyka prawa energetycznego kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy na pierwszym miejscu
w międzynarodowych rankingach