Polityka prywatności oraz cookies

Polityka prywatności oraz cookies

Cel polityki prywatności

Podstawowym celem Polityki Prywatności obowiązującej w naszej Kancelarii jest zapewnienie zgodności działania z ustawą o ochronie danych osobowych oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi poprzez przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z opisanymi poniżej zasadami i przysługującymi Państwu z tego tytułu prawami.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.j. („Kancelaria”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18.

Przetwarzanie danych osobowych w Kancelarii odbywa się zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kancelaria przetwarza powierzone dane w swojej siedzibie, nie przekazuje ich do krajów spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej Kancelaria zapewni wymagane narzędzia do dochowania bezpieczeństwa Państwa danych i o fakcie przekazania poinformuje osoby, których dane dotyczą.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa łącząca Kancelarię z Państwem jako Klientami Kancelarii oraz Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona na zasadzie dobrowolności. Informujemy jednak, że w przypadku nieudzielenia takiej zgody możliwość świadczenia określonych usług przez Kancelarię będzie ograniczona lub niemożliwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w Kancelarii w celu:

 1. realizacji obowiązków umowy łączącej Klientów i Kancelarię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w zakresie podmiotów współpracujących z Kancelarią zapewniających jej obsługę;
 2. rekrutacji osób na wolne stanowiska w Kancelarii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z procedurą rekrutacji opisaną w publikowanych przez Kancelarię ogłoszeniach o prowadzonym procesie;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii jako administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego m.in. na świadczoniu na rzecz Klientów usług wynikających z zawartej umowy, usług marketingowych lub usług związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa;
 4. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do:

 1. żądania od Kancelarii jako administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. przenoszenia danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że niektóre z powyższych praw nie przysługują w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach świadczonej pomocy prawnej. Szczegółowych informacje w tym zakresie udziela Inspektor Ochrony Danych. Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą, mogą Państwo kierować na adres iod@rslegal.pl lub na adres naszej siedziby z dopiskiem RODO.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zawartej umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, jako administratora danych. Kancelaria posiada wymagane prawem procedury w zakresie ustalenia retencji danych, które uwzględniają ich szczególny charakter.

Uwzględniając fakt współpracy Kancelarii z podmiotami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio, informujemy, że podmioty te mogą stać się odbiorcami Państwa danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy, m.in. tłumacze, notariusze, księgowi, audytorzy, biegli rewidenci, prawnicy bądź sądy, służby czy organy administracji państwowej, którym zostaną powierzone Państwa dane, związani są z Kancelarią umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantującą najwyższy poziom staranności i bezpieczeństwa w procesie przetwarzania tych danych. Powierzenie danych osobowych przez Kancelarię dostawcom oznacza zobowiązanie tych podmiotów do przetwarzania danych zgodnie z wymogami określonymi przez Kancelarię.

Kancelaria zachowuje najwyższe standardy w zakresie przetwarzania danych osobowych i stosuje liczne zabezpieczenia techniczne oraz proceduralne, w celu ochrony powierzonych danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych.

Aktualizacja polityki prywatności

Aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii www.rslegal.pl.

Inspektor ochrony danych

Jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie przetwarzania przez Kancelarię powierzonych danych osobowych prosimy o kontakt. Do Państwa dyspozycji pozostaje powołany w Kancelarii Inspektor Ochrony Danych. Pytania mogą Państwo kierować na adres e-mail: iod@rslegal.pl.

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (bez nich strona nie działa poprawnie);
 2. funkcjonalne – zachowują informacje o osobistych ustawieniach odwiedzającego stronę, np. wielkości czcionki czy języka;
 3. pliki bezpieczeństwa – zapewniające ochronę w zakresie uwierzytelniania;
 4. wydajnościowe – przyspieszają i ułatwiają proces przeglądania strony;
 5. marketingowe – są nośnikami informacji o preferowanych produktach czy usługach, dostosowując oferty reklamowe na stronie do potrzeb odwiedzających stronę.

Użytkownicy stron internetowych mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

Wyłączenie lub zablokowanie stosowania plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony.

Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce prywatności oraz cookies podlegają prawu polskiemu.

Warszawa, dnia 20 listopada 2020 r.