Kogeneracja i ciepłownictwo

Kogeneracja i ciepłownictwo

Zakres usług
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących koncesjonowania i taryfowania przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • wsparcie związane z przyłączeniem źródeł ciepła do sieci ciepłowniczej
 • opracowywanie kontraktów budowy, utrzymania, eksploatacji oraz serwisu o obiektów i instalacji kogeneracyjnych oraz doradztwo z tym związane
 • doradztwo w zakresie obowiązków przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją ciepła
 • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie przyłączania, świadczenia usług dystrybucji i obrotu ciepłem
 • doradztwo w zakresie mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji na gruncie prawa energetycznego oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • przygotowywanie umów sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz  wsparcie w tym zakresie
Przykładowe doświadczenie
 • doradztwo prawne dla polskiej grupy multienergetycznej przy budowie jednostek wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej 1000 MW
 • doradztwo prawne dla kilku wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji w zakresie przyłączenia źródła do sieci ciepłowniczej oraz reprezentowanie ich w sporze z przedsiębiorstwem ciepłowniczym
 • reprezentowanie szeregu wytwórców ciepła w postępowaniach taryfowych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
 • przygotowanie kompletu umów związanych ze współpracą z Klientami w zakresie budowy i eksploatacji małych jednostek kogeneracji dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa energetycznego w procesie zamówienia dotyczącego budowy i eksploatacji jednostki kogeneracji w jednym z miast w Polsce
 • doradztwo dla Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzeniem do prawa energetycznego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia oraz z wprowadzaniem przepisów dotyczących uproszczonego sposobu kalkulacji taryf dla ciepła wytwarzanego w kogeneracji
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner