Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Zakres usług
 • wsparcie w procesie nabywania farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych
 • analizy due diligence farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych
 • doradztwo związane z kontraktami na dostawy urządzeń, w tym turbin wiatrowych, i przygotowanie takich kontraktów
 • przygotowywanie kontraktów na budowę, utrzymanie, eksploatację oraz serwis instalacji odnawialnego źródła energii oraz wsparcie w tym zakresie
 • bieżące wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • opracowywanie umów sprzedaży energii elektrycznej typu Corporate PPA i wsparcie w tym zakresie
 • doradztwo związane z umowami o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci elektroenergetycznych
 • wsparcie związane z bilansowaniem handlowym instalacji odnawialnego źródła energii
 • doradztwo związane z aukcjami OZE oraz innymi mechanizmami wsparcia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z systemu wsparcia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Przykładowe doświadczenie
 • wsparcie międzynarodowej grupy energetycznej w procesie łączenia spółek zarządzających parkami wiatrowymi w Polsce o mocy zainstalowanej 350 MW (zakres doradztwa dotyczył aspektów korporacyjnych, regulacyjnych i podatkowych)
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej w nabyciu większościowego pakietu udziałów w czołowej firmie działającej na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce
 • doradztwo na rzecz estońskiej grupy energetycznej przy zakupie dwóch parków wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 48 MW oraz przy projekcie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 20 MW
 • reprezentowanie Klienta w procesie nabywania projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 250 MW
 • doradztwo na rzecz polskiej grupy energetycznej w procesie nabywania projektów farm wiatrowych o mocy 120 MW
 • wsparcie międzynarodowej grupy energetycznej w zawarciu jednej z pierwszych na polskim rynku umów sprzedaży energii elektrycznej typu Corporate PPA
 • wsparcie wytwórców w procesie uzyskiwania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na aktualizację ofert złożonych w toku aukcji OZE
 • wspieranie wytwórcy przy przyłączaniu farmy wiatrowej o mocy 60 MW na zasadach komercyjnych
 • wspieranie przedsiębiorstw energetycznych przy przygotowaniu realizacji morskich farm wiatrowych
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner