Paliwa i gaz

Paliwa i gaz

Zakres usług
 • reprezentowanie Klientów i doradztwo w zakresie postępowań dotyczących koncesjonowania działalności w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami, w tym obrotu gazem ziemnym z zagranicą
 • doradztwo w zakresie warunków i wymagań dla bezzbiornikowego magazynowania paliw w górotworze
 • wsparcie w zakresie obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w zakresie magazynowania paliw i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw
 • opracowywanie umów sprzedaży i dystrybucji gazu, świadczenia usług magazynowania, usługi biletowej oraz doradztwo w tym zakresie
 • wsparcie we wszystkich aspektach związanych z obligiem giełdowym, zwolnieniami z obliga giełdowego oraz wykonywaniem obowiązków w tym zakresie
Przykładowe doświadczenie
 • doradztwo na rzecz polskiej grupy multienergetycznej w zawarciu 5-letniego kontraktu o szacowanej wartości przekraczającej 7 mld zł na dostawy gazu ziemnego (największa pod względem wolumenu i wartości umowa na zakup gazu ziemnego w Polsce przez odbiorcę końcowego)
 • doradztwo na rzecz europejskiej grupy energetycznej w sprawach związanych z obrotem gazem ziemnym na terytorium Polski oraz tranzytem gazu przez terytorium Polski
 • doradztwo na rzecz PGNiG S.A. w związku z negocjacjami i zawarciem umowy ramowej z KGHM Polska Miedź S.A. oraz trzema przedsiębiorstwami energetycznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A., dotyczącej współpracy w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce
 • reprezentowanie PGNiG S.A. w kilku sprawach dotyczących m.in. międzynarodowego handlu gazem, projektów poszukiwania złóż gazowych w Polsce, sprawach regulacyjnych oraz restrukturyzacji
 • reprezentowanie europejskiego przedsiębiorstwa gazowego w procesie nabycia sześciu koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych złóż gazu ziemnego od konsorcjum przedsiębiorstw międzynarodowych
 • reprezentowanie PGNiG S.A. w przygotowaniu studium wykonalności oraz następnie przy planowanej budowie pierwszego w Polsce terminala importowego skroplonego gazu naturalnego (LNG)
 • doradztwo prawne na rzecz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w negocjacjach długoterminowej umowy na dostawy węgla dla Elektrowni Północ Sp. z o.o. będącej częścią Kulczyk Holding
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner