Umowy w sektorze energetycznym

Umowy w sektorze energetycznym

Zakres usług

Opracowywanie umów funkcjonujących na rynku energetycznym, w tym umów:

 • sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych
 • kompleksowych
 • o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych
 • o świadczenie usług magazynowania paliw, biletowych
 • sprzedaży uprawnień do emisji
 • sprzedaży energii elektrycznej typu Corporate PPA
 • sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • mocowych
 • na dostawy paliw (węgla, biomasy, gazu)

i doradztwo w tym zakresie

Przykładowe doświadczenie
 • opracowanie dla kilku przedsiębiorstw energetycznych wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych, umów dystrybucji energii elektrycznej oraz ogólnych warunków do takich umów,
 • doradztwo na rzecz polskiej grupy multienergetycznej w zawarciu 5-letniego kontraktu o szacowanej wartości przekraczającej 7 mld zł na dostawy gazu ziemnego (największa pod względem wolumenu i wartości umowa na zakup gazu ziemnego w Polsce przez odbiorcę końcowego)
 • reprezentowanie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. przy zawieraniu z dużym międzynarodowym koncernem energetycznym umowy sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla
 • doradztwo na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. przy zawieraniu długoterminowych umów na dostawy paliwa
 • przygotowanie dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego kompletu umów związanych ze współpracą z Klientami w zakresie budowy i eksploatacji małych jednostek kogeneracji
 • doradztwo na rzecz firmy z branży obrotu paliwami ciekłymi przy zawieraniu umowy dotyczącej dostaw paliw ciekłych dla amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce
 • wsparcie międzynarodowej grupy energetycznej w zawarciu jednej z pierwszych na polskim rynku umów sprzedaży energii elektrycznej typu Corporate PPA
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner