Arbitraż

Arbitraż

Jesteśmy cenionymi pełnomocnikami w procesach arbitrażowych i arbitrami. W obu tych rolach występowaliśmy z powodzeniem w dziesiątkach spraw krajowych i zagranicznych. Jesteśmy współtwórcami ważnych instytucji arbitrażowych (Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego i Sądu Arbitrażowego Lewiatan) i członkami wielu renomowanych instytucji arbitrażowych, np. : ICC Paryż, VIAC Wiedeń, ICDR Nowy Jork, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sąd Arbitrażowy Lewiatan.

Przykładowe doświadczenie
  • reprezentowanie potentata branży produkcji papieru w największym w historii arbitrażu, który toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
  • reprezentowanie dwóch irlandzkich deweloperów w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w związku z transakcją sprzedaży nieruchomości o wartości 16 mln zł
  • reprezentowanie wiodącego operatora sieci klubów fitness jako powoda w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie przeciwko dużemu deweloperowi o zapłatę odszkodowania za niewykonanie umowy najmu w wysokości ok. 6 mln zł
  • reprezentowanie dużego polskiego dystrybutora napojów alkoholowych w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie z powództwa amerykańskiego dystrybutora o zapłatę kwoty ok. 16 mln zł tytułem niewykonania umowy dystrybucji napojów alkoholowych oraz w sprawie przed sądem powszechnym ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • reprezentowanie wiodącego producenta podzespołów do AGD pozwanego w procesie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zapłatę odszkodowania w wysokości 14,5 mln zł za niewykonanie umowy o współpracy produkcyjnej, a także – w postępowaniu sądowym ze skargi o uchylenie korzystnego dla naszego klienta wyroku sądu polubownego
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner