Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Jesteśmy wytrawnymi procesualistami, ale i doświadczonymi specjalistami w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Przykładowe doświadczenie
  • reprezentowanie Elizy Kubarskiej i Davida Kaszlikowskiego (znanych alpinistów i dokumentalistów) w precedensowym procesie dotyczącym powieści naruszającej ich dobra osobiste (przeciwko autorce książki, wydawcy i operatorowi największej sieci księgarń w Polsce)
  • reprezentowanie znanego polskiego biznesmena (jako powoda) w precedensowej sprawie o ochronę dóbr osobistych w związku naruszeniem godności podsądnego w toku rozprawy; po raz pierwszy przesądzone zostało, że sędzia ponosi odpowiedzialność cywilną za takie naruszenie
  • reprezentowanie wydawcy tygodnika w sprawie o naruszenie dóbr osoby publicznej w opublikowanym artykule
  • reprezentowanie znanego polskiego przedsiębiorcy oraz czołowego polskiego klubu piłkarskiego (jako powodów) w sprawie o naruszenie dóbr osobistych na łamach ogólnopolskiego dziennika
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży energetyki wiatrowej (jako powoda) w procesie o naruszenie dóbr osobistych przeciwko stowarzyszeniu przeciwników energii wiatrowej rozpowszechniającemu nieprawdziwe informacje na temat planowanej inwestycji
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży elektronicznej w sprawie naruszenia jego dóbr osobistych w ogólnopolskim wydaniu telewizyjnego programu informacyjnego
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner