Ochrona konkurencji / zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Ochrona konkurencji / zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Jesteśmy wytrawnymi procesualistami, a prowadząc postępowania, blisko współpracujemy z naszymi znakomitymi ekspertami z zakresu prawa konkurencji.

Przykładowe doświadczenie
  • reprezentowanie klienta z branży cementowej w sprawie największej w Polsce kary za naruszenie prawa konkurencji (kartel)
  • reprezentowanie klienta z branży cementowej pozwanego w największej do tej pory w Polsce sprawie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zmowę kartelową (private enforcement)
  • reprezentowanie wiodącego dystrybutora sprzętu laboratoryjnego w sprawie dotyczącej czynów nieuczciwej konkurencji (bezprawne wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa i nakłanianie do niewykonywania umów dystrybucyjnych) wyrządzających szkodę w wysokości wielu milionów zł
  • reprezentowanie wiodącego dystrybutora sprzętu poligraficznego w procesie przeciwko byłemu pracownikowi podszywającemu się pod jego firmę i żerującego na renomie oznaczenia używanego przez spółkę
  • reprezentowanie polskiego dystrybutora sprzętu rowerowego w postępowaniach sądowym i mediacyjnym z udziałem wiodącego amerykańskiego producenta sprzętu sportowego w związku z zerwaniem umowy dystrybucyjnej, czynami nieuczciwej konkurencji i naruszeniem dóbr osobistych
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner