Postępowania karne

Postępowania karne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych związanych z ich działalnością biznesową. Broniąc ich w sprawach tzw. white collar crimes, czy też reprezentując jako pokrzywdzonych lub oskarżycieli, blisko współpracujemy z koleżankami i kolegami z innych (merytorycznie właściwych) działów naszej Kancelarii, w szczególności z naszymi ekspertami prawa podatkowego.

Przykładowe doświadczenie
  • obrona znanego polskiego biznesmena w najgłośniejszym procesie korupcyjnym ostatnich lat w postępowaniu prokuratorskim i przed sądami obu instancji
  • obrona przedsiębiorcy z branży alkoholowej w sprawie o czyny związane z naruszeniem zasad obrotu alkoholem
  • obrona członka zarządu spółki z branży deweloperskiej w sprawie karno-skarbowej związanej z narażeniem na uszczuplenie należności podatkowych
  • obrona byłego członka zarządu wiodącej spółki zajmującej się gospodarowaniem odpadami w sprawie dotyczącej przestępstw przeciwko środowisku
  • reprezentacja znanego polskiego biznesmena (jako pokrzywdzonego) w szeregu postępowań karnych dotyczących nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez organy prowadzące przeciwko niemu śledztwo
  • reprezentacja spółki z branży deweloperskiej jako oskarżyciela subsydiarnego w sprawie nielegalnego zwiezienia na należący do niej teren 30 tys. m3 odpadów
  • reprezentacja wiodącego dystrybutora sprzętu laboratoryjnego pokrzywdzonego czynem nieuczciwej konkurencji i nadużyciem zaufania przez byłego pracownika (szkoda wyrządzona przestępstwem sięga wielu milionów zł)
  • reprezentacja (jako pokrzywdzonego) spółki z branży deweloperskiej w głośnym śledztwie dotyczącym skutkującego ofiarami śmiertelnymi pożaru należącego do niej centrum handlowego na Mazurach
  • reprezentacja oskarżyciela prywatnego w sprawie pomówienia w artykule prasowym w ogólnopolskim dzienniku przeciwko autorom tego artykułu
  • reprezentacja spółki z branży farmaceutycznej jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej przeciwko byłym członkom zarządu w związku z nadużyciami przy sprzedaży nieruchomości o wartości kilkudziesięciu milionów złotych
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner