Procesy gospodarcze

Procesy gospodarcze

Jesteśmy wytrawnymi procesualistami, a prowadząc postępowania, blisko współpracujemy z koleżankami i kolegami z innych (merytorycznie właściwych) działów naszej Kancelarii.

Przykładowe doświadczenie
  • reprezentowanie ukraińskiego inwestora (jako pozwanego) w procesie dotyczącym roszczeń o zapłatę wieluset mln zł odszkodowania z tytułu niewykonania umowy prywatyzacyjnej
  • reprezentowanie spółki z branży przemysłowej pozwanej w procesie o odszkodowanie w kwocie ponad 23 mln zł (w związku z wypadkiem śmiertelnym obywatela amerykańskiego)
  • reprezentowanie dużego przedsiębiorcy z branży spożywczej w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z próbą zaspokojenia się z hipoteki przymusowej na wielomilionową kwotę
  • reprezentowanie konsorcjum z branży budowlanej, zwycięzcę przetargu na budowę II linii metra w Warszawie, w sprawie ze skargi przegranego uczestnika przetargu
  • reprezentowanie jednego z najbardziej znanych polskich biznesmenów w sprawie o odszkodowanie, wytoczonej doradcy podatkowemu
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży nowoczesnych technologii w precedensowej sprawie o odszkodowanie za wydanie niezgodnej z prawem decyzji (pierwsza sprawa, w której sąd polski uwzględnił w odszkodowaniu rzeczywiste koszty obsługi prawnej postępowania administracyjnego, w którym wydano bezprawną decyzję)
  • reprezentowanie włoskiej spółki w postępowaniach sądowym i egzekucyjnym o wydanie linii produkcyjnej przeciwko byłemu partnerowi w innowacyjnym projekcie produkcyjnym
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner