Spory korporacyjne

Spory korporacyjne

Jesteśmy wytrawnymi procesualistami, a prowadząc postępowania, blisko współpracujemy z naszymi znakomitymi ekspertami z zakresu prawa spółek, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Przykładowe doświadczenie
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej (jako pozwanego) w dwóch sporach z akcjonariuszami podważającymi uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł
  • reprezentowanie dwóch przedsiębiorców działających w znanej sieci sklepów spożywczych w sporze o uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników umarzających ich udziały
  • reprezentowanie amerykańskiego inwestora w procesie o wyłączenie nielojalnego wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • reprezentowanie ukraińskiego inwestora (jako pozwanego) w procesie dotyczącym roszczeń o zapłatę wieluset mln zł odszkodowania z tytułu niewykonania umowy prywatyzacyjnej (m.in. w zakresie warunkowego obowiązku podniesienia kapitału zakładowego)
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner