Spory nieruchomościowe

Spory nieruchomościowe

Jesteśmy wytrawnymi procesualistami, a prowadząc postępowania, blisko współpracujemy z naszymi znakomitymi ekspertami z zakresu prawa nieruchomości.

Przykładowe doświadczenie
  • reprezentowanie operatora kilku hoteli w szeregu postępowań cywilnych, egzekucyjnych, karnych i administracyjnych w związku z reprywatyzacją gruntów warszawskich związanych z funkcjonowaniem hoteli, w tym na tle stosunków sąsiedzkich, ustanowienia drogi koniecznej, naruszenia posiadania, ochrony posesoryjnej, o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności
  • reprezentowanie austriackiego dewelopera w sporach o na tle umowy prywatyzacyjnej dotyczącej spółki prowadzącej kilka warszawskich hoteli
  • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej w sprawie o zasiedzenie wartościowej, centralnie położonej i atrakcyjnej inwestycyjnie działki w Warszawie
  • reprezentowanie dawnego przedsiębiorstwa państwowego w postępowaniu o uwłaszczenie na zajmowanych przez nie gruntach
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner