White Collar Crime

White Collar Crime

Prawem karnym gospodarczym zajmujemy się od lat. Z każdej strony. Od obrony w głośnych procesach z udziałem byłych urzędników Ministerstwa Finansów na tle wydawanych przez nich decyzji podatkowych, po reprezentację pokrzywdzonego dewelopera w sprawie o zanieczyszczenie jego terenu dziesiątkami tysięcy ton ziemi. Broniliśmy członka zarządu spółki „wciągniętej” w karuzelę VAT, jak i dyrektora finansowego w sprawie o domniemany nielegalny hazard. Wielokrotnie reprezentowaliśmy członków zarządu w sprawach związanych z nieprawidłowościami w spółkach. Regularnie bronimy Klientów w postępowaniach karnych skarbowych.

Rosnąca liczba spraw skłoniła nas do formalnego wyodrębnienia praktyki White Collar Crime. Łączymy w niej nasze dotychczasowe doświadczenie – podatkowe, procesowe oraz karno-gospodarcze. To obszar wielowątkowy, wymagający specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin prawa, a przy tym dogłębnego rozumienia biznesu. Dlatego nasz zespół składa się z interdyscyplinarnych specjalistów.

W 2021 r. 30 proc. zgłoszonych przestępstw w Polsce stanowiły przestępstwa gospodarcze. Grożące za nie kary zostały znacznie zaostrzone 1 października 2023 r. Istotne jest więc podejmowanie działań prewencyjnych, by zapobiec zdarzeniom mogącym stanowić podstawę odpowiedzialności karnej dla osób zarządzających przedsiębiorstwami. Nasz zespół zajmuje się więc kompleksowo także sprawami związanymi z kryzysem w przedsiębiorstwie. Analizujemy zagrożenia prawnokarne, pomagamy w razie nagłych przeszukań i kontroli.

Zakres usług
 • pomoc prawna na każdym etapie postępowań „poprzedzających” (np. kontroli celno-skarbowej) oraz postępowania karnego skarbowego, w analizie dokumentacji i dowodów, sporządzaniu pism procesowych, zastrzeżeń i wyjaśnień m. in. do protokołów badania ksiąg, protokołów kontroli, wyników kontroli
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • doradztwo w zakresie mitygacji ryzyka karnego i karnego-skarbowego w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 • tworzenie oraz wdrażanie wewnętrznych procedur zapewnienia zgodności i kontroli (compliance, w tym przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML))
 • wsparcie prawne na etapie postępowania przygotowawczego, w tym analiza materiału dowodowego, przygotowanie strategii obrony oraz udział w czynnościach postępowania, takich jak przesłuchanie w charakterze podejrzanego
 • doradztwo prawne w sprawie obiegu i zakresu gromadzonej dokumentacji pod kątem postępowań karnych i karnych skarbowych
 • obrona oskarżonego podczas postępowania sądowego, w tym udział w rozprawach oraz sporządzanie pism procesowych
 • wsparcie prawne w przygotowywaniu prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, a także reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w postępowaniach toczonych przed sądem karnym
 • reprezentacja Klientów podczas niezapowiedzianych kontroli, przeszukań, przesłuchań pracowników Klientów
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur postępowania w razie niezapowiedzianej kontroli i przeszukań
 • doradztwo kryzysowe
Lider
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner