Doradztwo w sprawach korporacyjnych i gospodarczych

Doradztwo w sprawach korporacyjnych i gospodarczych

Zakres usług

Świadczymy usługi w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności w zakresie:

 • obsługi procesów połączeń, w tym połączeń transgranicznych
 • obsługi procesów podziałów i przekształceń spółek
 • organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • przygotowania uchwał i protokołów ze zgromadzeń i posiedzeń organów spółek
 • obsługi procesu likwidacji spółek
 • reprezentacji w postępowaniach przed sądem rejestrowym
 • doradztwa w sprawach regulacyjnych
 • wsparcia w procesie przygotowania, weryfikacji i negocjacji umów związanych z działalnością gospodarczą klientów, w tym międzynarodowych i krajowych kontraktów handlowych, kontraktów inwestycyjnych i z zakresu budownictwa, umów leasingu samolotów pasażerskich i umów licencyjnych
Przykładowe doświadczenie
 • doradztwo prawne przy restrukturyzacji holdingu kablowego Elektrim S.A. obejmującej przejęcie przez notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bydgoską Fabrykę Kabli S.A. w wyniku połączenia, Fabryki Kabli „Załom” S.A. oraz Fabryki Kabli „Ożarów” S.A. (było to pierwsze jednoczesne połączenie dwóch spółek z trzecią spółką mającą status spółki publicznej)
 • doradztwo prawne przy podziale ZPG Dolina Nidy skutkującym rozdzieleniem spółki przez jej wspólników Atlas S.A. i Lafarge Nida Gips Sp. z o.o.
 • doradztwo na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych S.A. i jej podmiotów powiązanych w sprawach współpracy z wiodącymi światowymi partnerami z sektora motoryzacyjnego, restrukturyzacji finansowej oraz bieżących sprawach korporacyjnych
 • doradztwo na rzecz spółek grupy Mondi w procesach połączenia, przekształceniach, likwidacji oraz bieżących sprawach korporacyjnych
 • doradztwo prawne w procesie podziału Z.F. Polpharma S.A. i wydzielenia Oddziału Biotechnologii do odrębnej spółki Polpharma Biologics S.A.
 • doradztwo prawne na rzecz spółek grupy Polpharma Biologics w procesie połączenia spółek, oraz bieżących sprawach korporacyjnych, w tym w zakresie finansowania korporacyjnego
 • doradztwo na rzecz spółek grupy Polchar w bieżących sprawach korporacyjnych oraz w sprawach współpracy z kontrahentami z sektora wydobycia kopalin oraz przemysłu chemicznego
 • wsparcie międzynarodowej grupy energetycznej w procesie łączenia spółek zarządzających parkami wiatrowymi w Polsce o mocy zainstalowanej 350 MW; zakres doradztwa dotyczył aspektów korporacyjnych, regulacyjnych i podatkowych
 • doradztwo na rzecz spółek międzynarodowego joint venture prowadzących działalność w zakresie zarządzania parkami wiatrowymi w Polsce w procesie połączenia i przekształcenia; zakres doradztwa dotyczył aspektów korporacyjnych i regulacyjnych
 • doradztwo na rzecz grupy spółek polskich i cypryjskiej, kontrolowanych przez polskie osoby fizyczne, w procesie połączenia (w tym połączenia transgraniczne i odwrotne)
 • doradztwo na rzecz spółki z sektora przewozów kolejowych w procesie podziału przez wydzielenie
 • reprezentowanie właścicieli projektów hotelowych w sprawach współpracy z międzynarodowymi sieciami hotelowymi oraz w sprawach regulacyjnych dotyczących kasyn oraz gier losowych
Liderzy
Gabriel Wujek Gabriel Wujek

Gabriel Wujek

Senior Partner
Włodzimierz Radzikowski Włodzimierz Radzikowski

Włodzimierz Radzikowski

Senior Partner
Agnieszka Piasecka Agnieszka Piasecka

Agnieszka Piasecka

Partner