Rynki kapitałowe

Rynki kapitałowe

Zakres usług
 • doradztwo prawne związane z pierwotnymi ofertami papierów wartościowych (IPO)
 • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących emisji obligacji
Przykładowe doświadczenie
 • doradztwo prawne przy pierwszej po prywatyzacji ofercie publicznej akcji polskiego banku  –  Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie mBank S.A.)
 • doradztwo prawne przy pierwszej ofercie publicznej akcji Zakładów Piwowarskich Okocim S.A.
 • doradztwo prawne przy pierwszej i kilku późniejszych ofertach publicznych akcji Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. (AmerBank)
 • doradztwo prawne przy pierwszej i następnych ofertach publicznych akcji Farm Food S.A.
 • doradztwo prawne przy pierwszej ofercie akcji ZPW Grajewo S.A. skierowanej do inwestora strategicznego
 • doradztwo prawne na rzecz Credit Agricole, największej francuskiej grupy finansowej w nabyciu, a następnie sprzedaży kontrolnego pakietu akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa będących przedmiotem obrotu na GPW
 • doradztwo prawne na rzecz Credit Agricole w procesie przejęcia Lukas Bank S.A. oraz w transakcji nabycia 100% udziałów Europejskiego Funduszu Leasingowego, największej publicznej spółki leasingowej w Polsce
 • doradztwo prawne przy ofercie publicznej akcji spółki zagranicznej w Polsce – International Trading and Investments Holding S.A. Luxembourg, a następnie przy wycofaniu akcji spółki z obrotu publicznego na GPW
 • doradztwo prawne przy publicznej ofercie akcji TVN S.A., która składała się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na terytorium Polski oraz międzynarodowej oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski zgodnie z „Regulation S” i „Rule 144A”
 • doradztwo przy ofercie wymiany (exchange offer), która była skierowana do wszystkich akcjonariuszy ITI Holdings S.A. i została zrealizowana przez jej spółkę zależną N-Vision B.V. w celu zapewnienia akcjonariuszom ITI Holdings S.A. możliwości wyjścia z ich niepłynnych inwestycji w ITI Holdings S.A. w zamian za wynagrodzenie składające się z gotówki oraz akcji TVN S.A.
 • doradztwo prawne przy ofercie publicznej akcji Polcolorit S.A. obejmującej publiczną ofertę subskrypcji i publiczną ofertę sprzedaży oraz emisję obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego
 • doradztwo prawne przy ofercie wprowadzenia akcji węgierskiej spółki BorsodChem Rt. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach transakcji dual listing (druga transakcja tego typu w Polsce), a następnie przy wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW
 • doradztwo prawne przy ofercie publicznej emisji akcji koncernu naftowego Grupy Lotos S.A.
 • doradztwo prawne przy ofercie globalnej akcji Multimedia Polska S.A., która składała się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na terytorium Polski oraz międzynarodowej oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski zgodnie z „Regulation S” i „Rule 144A”
 • doradztwo prawne przy ofercie publicznej akcji cypryjskiego emitenta EETEK Public Company Limited prowadzącego działalność na rynkach polskim, węgierskim, chorwackim, słowackim i rumuńskim –jako polski doradca banku Erste Group Bank AG, gwaranta emisji (underwritera), w negocjacjach umowy subemisji związanej z pierwszą ofertą publiczną akcji tej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • doradztwo dla Multimedia Polska S.A. przy emisji obligacji o łącznej wartości ponad miliard złotych
 • doradztwo na rzecz spółki Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w związku z refinansowaniem kredytu udzielonego przez HSBC Bank Polska S.A. oraz związaną z tym emisją obligacji korporacyjnych
 • doradztwo na rzecz wiodącego polskiego banku w szeregu transakcji finansowania i refinansowania projektów komercyjnych oraz projektów komunalnych, w tym finansowanych programem obligacji przychodowych
 • doradztwo na rzecz Mondi Świecie S.A. w programie emisji obligacji w ofercie niepublicznej
Liderzy
Gabriel Wujek Gabriel Wujek

Gabriel Wujek

Senior Partner
Włodzimierz Radzikowski Włodzimierz Radzikowski

Włodzimierz Radzikowski

Senior Partner
Martyna Kamińska-Tabaka Martyna Kamińska-Tabaka

Martyna Kamińska-Tabaka

Partner