23.11.2023

Zmiany dot. instalacji PV o mocy do 150 kW

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Olga Ostrowska:

Zgodnie z nowymi przepisami Prawa budowlanego, które weszły w życie 1 października 2023 r., nie jest już konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia robót budowlanych polegających na montowaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy elektrycznej nie większej niż 150 kW. Wcześniej moc instalacji zwolniona z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wynosiła do 50 kW.

Jaki wpływ na inwestorów i ich cele ma zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji PV o mocy zainstalowanej do 150 kW?

To zależy z jakiej perspektywy oceniamy to zwolnienie.

Niewątpliwie wprowadzenie powyższej zmiany ma na celu uproszczenie procesu inwestycyjnego.

Z perspektywy niektórych przedsiębiorców, szczególnie tych realizujących instalacje dachowe, produkujące energie elektryczną na własne potrzeby, zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla instalacji PV o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 150 kW może okazać się korzystną zmianą. Potencjalnie m.in. skróci to czas na rozpoczęcie prac budowlanych, zmniejszy koszty, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji polegających na budowie lub modernizacji instalacji PV.

Jednakże, chociaż ułatwienia w zakresie regulacji w samym Prawie budowlanym mogą przyczynić się do zwiększenia liczby inwestycji w sektorze fotowoltaicznym, to nie można zapominać, że wspomniane ułatwienie eliminuje tylko jeden krok. Ustawodawca nie przewidział zmiany innych fundamentalnych wymagań związanych z procesem inwestycyjnym dla tego typu przedsięwzięć.

Bez zmian pozostała definicja mikroinstalacji (< 50 kW) oraz małej instalacji (> 50 kW, ≤ 1MW), określona w Ustawie OZE. Inwestorzy powinni zatem pamiętać, aby nie utożsamiać instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 150 kW z mikroinstalacjami, gdyż taka instalacja jest w dalszym ciągu małą instalacją zgodnie z definicjami ustawowymi.

W konsekwencji wykonanie instalacji PV o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW, będącej małą instalacją, wymaga wciąż zrealizowania kilku kroków m.in.:

💡 uzyskania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, a następnie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci;

💡 zrealizowania przyłączenia i przeprowadzenia testów zgodności z Kodeksem Sieciowym NC RfG, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od OSD;

💡zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej;

💡uzyskania wpisu w Rejestrze Wytwórców Energii w Małej Instalacji (Rejestr MIOZE).

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pozostałe wpisy z tej kategorii