Joanna Jabłońska
Associate

+48 (22) 520 50 00jjablonska@rslegal.pl

Koncentruje swoją praktykę na sprawach korporacyjnych oraz prawie ochrony środowiska, a także na obsłudze prawnej transakcji nieruchomościowych. Brała udział w badaniach due diligence spółek oraz nieruchomości. Projekty, przy których doradzała, dotyczyły między innymi spółek działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, spółek produkcyjnych oraz nieruchomości komercyjnych.

W kancelarii od 2015 roku.

Specjalizacje
 • Prawo spółek
 • Prawo ochrony środowiska
 • Nieruchomości
 • Zabezpieczenia rzeczowe
Przykładowe doświadczenia
 • Badanie prawne spółek prowadzących działalność w zakresie fotowoltaiki w związku nabyciem ich udziałów przez międzynarodowy koncern energetyczny.
 • Badanie prawne spółki produkcyjnej w zakresie regulacji dotyczących ochrony środowiska w związku z nabyciem akcji spółki przez Mondi AG.
 • Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie statusu prawnego nieruchomości komercyjnych dla Mayland Real Estate Sp. z o.o.
 • Udział w transakcji obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
 • Przygotowywanie dokumentów zabezpieczeń rzeczowych w transakcjach finansowania i refinansowania inwestycji przez wiodące banki na rynku polskim.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
Wyróżnienia
 • Stypendium Socrates-Erasmus, Cardiff University, 2012
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 2013
 • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
Języki
 • Angielski

Kontakt | Joanna Jabłońska