Prawo spółek, gospodarcze, fuzje i przejęcia

Prawo spółek, gospodarcze, fuzje i przejęcia

Doświadczenie w zakresie fuzji, przejęć, podziału spółek, przedsięwzięć typu joint venture, transakcji prywatyzacyjnych, inwestycji kapitałowych oraz publicznych ofert papierów wartościowych zdobywaliśmy od pierwszych lat transformacji polskiej gospodarki. Praktyka prawna w tym obszarze była główną specjalizacją naszej kancelarii od początku jej działalności. W pionierskim okresie lat 90-tych wspieraliśmy prawnie pierwsze transakcje, w których inwestorzy zagraniczni nabywali polskie przedsiębiorstwa, dokonywali inwestycji typu „greenfield”, czy też uczestniczyli w restrukturyzacji prywatyzacyjnej przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Doradzaliśmy także w licznych transakcjach na rynku kapitałowym, w tym również w transakcjach prywatyzacyjnych. Z uwagi na bardzo złożony prawnie i gospodarczo charakter transakcji, w których uczestniczyliśmy, nasza praktyka od początku miała „pionierskie” nastawienie. Wymagało ono od nas kreatywności i stosowania niekonwencjonalnych struktur i rozwiązań prawnych, często wykraczających poza stosowane ówcześnie standardy transakcyjne.

To „pionierskie” nastawienie towarzyszy nam do dziś. W efekcie, oprócz ogólnego wsparcia w zakresie prawa gospodarczego, nasz zespół prawników posiada wyjątkowe umiejętności w zakresie strukturyzacji i wdrażania skomplikowanych projektów oraz wypracowywania strategii przejęć i fuzji, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w ramach skomplikowanych przekształceń grup kapitałowych.

Wiedza, kreatywność i zaangażowanie – bardzo dobry zespół.
Rozumie nasz biznes i nasze potrzeby jako klienta.
Chambers
Bardzo doświadczeni w zakresie prawa spółek i z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

Kancelaria wyróżnia się tym, że skupia się na budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Mocną stroną kancelarii jest stabilny zespół z długoterminową perspektywą dostosowaną do potrzeb klientów.

Regularnie pracujemy z Włodzimierzem Radzikowskim. Ufam mu nie tylko w kwestiach prawnych, lecz także biznesowych. Przez te wszystkie lata wypracowaliśmy dobre zrozumienie, a także przyjaźń.
Legal500