Szymon Murek
Associate

+48 (22) 520 50 00smurek@rslegal.pl

Koncentruje swoją praktykę na prawie konkurencji, doradza w projektach z zakresu prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa energetycznego.

W kancelarii od 2016 roku. 

Szymon Murek jest pasjonatem lotnictwa cywilnego, uprawia dużo sportu (szczególnie tenisa), lubi gotować, dużo czyta, głównie literaturę faktu i reportaże, oraz podróżuje.

Specjalizacje
 • Prawo konkurencji
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Prawo energetyczne
Przykładowe doświadczenia
 • Sporządzanie opinii prawnych dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego dotyczących, m.in., koncesji, obowiązkowych zapasów surowców, instalacji OZE, transakcji na Towarowej Giełdzie Energii
 • Sporządzanie pism procesowych dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach dotyczących naruszenia prawa konkurencji, w tym w precedensowej sprawie przed Sądem Najwyższym w związku z najwyższą dotychczas nałożoną karą pieniężną za niewypełnienie obowiązku utrzymywania zapasów dotyczących OZE
 • Udział w badaniach due diligence spółek z sektora energetycznego i innych – analiza dokumentacji oraz sporządzanie raportów
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Aplikant Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji 
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Brytyjskich 
Wyróżnienia
 • II miejsce jako członek drużyny uniwersyteckiej z Queen Mary University of London oraz indywidualnie tytuł najlepszego mówcy turnieju Herbert Smith Freehills Competition Law Moot Court zorganizowanego na King’s College London, 2016
 • Stypendium Erasmus+, University of Essex w Wielkiej Brytanii, 2015
 • Wicemistrz w Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych w formacie Brytyjskiej Debaty Parlamentarnej, 2012
Publikacje
 • „Ustawa o prawach konsumenta. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej”, współautor, w: „Energia Elektryczna”, nr 9/2014
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 2015
 • Wydział Prawa na Queen Mary University of London, LLM w zakresie prawa konkurencji, 2016
Języki
 • Angielski
 • Rosyjski

Kontakt | Szymon Murek