Martyna Kamińska-Tabaka
Partner

+48 (22) 520 50 00mkaminska@rslegal.pl

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym (włączając w to projekty związane z finansowaniem na rynku nieruchomości) oraz prawie spółek i handlowym. Posiada również doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych. Rozpoczęła swoją ścieżkę kariery prawniczej od doświadczeń związanych z reprezentowaniem klientów w ofertach publicznych spółek w Polsce oraz w procesach prywatyzacyjnych. Swoją specjalizację poszerzyła o doradztwo związane z pozyskiwaniem finansowania lub refinansowania dla inwestycji związanych z nabyciem lub budową centrów handlowych, budynków biurowych czy innych nieruchomości komercyjnych. Świadczyła usługi zarówno dla banków i innych instytucji finansujących jak również reprezentowała inwestorów w transakcjach związanych z finansowaniem. Doradzała klientom w projektach związanych z finansowaniem udzielonym na zasadach project finance.

Martyna Kamińska-Tabaka rozpoczynała swoją karierę prawniczą w naszej kancelarii, w której pracowała przez ponad 10 lat. Po kilkuletniej przerwie powróciła do kancelarii od marca 2017 roku.

Specjalizacje
 • Prawo bankowe i finansowe;
 • Rynki kapitałowe.
Przykładowe doświadczenia
 • Doradztwo na rzecz spółki holdingowej Skarbu Państwa utworzonej w celu restrukturyzacji i prywatyzacji polskich firm branży chemicznej i paliwowej w procesie prywatyzacji spółek należących do sektora chemicznego, spośród których akcje dwóch są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych;
 • Doradztwo na rzecz klientów w ofertach publicznych:
  • dla spółki będącej wiodącym dostawcą usług medialnych i telekomunikacyjnych w Polsce w ofercie publicznej jej akcji,
  • przy prywatyzacji drugiego największego koncernu naftowego w Polsce przeprowadzonej poprzez ofertę publiczną akcji,
  • jak również przy ofercie publicznej akcji spółki mediowej;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji dotyczącej restrukturyzacji finansowania budynku biurowego w Poznaniu, w wysokości ok. 28.000.000 EUR;
 • Doradztwo na rzecz GRUPY FUTUREAL, jednego z wiodących deweloperów w Europie w transakcji finansowania inwestycji deweloperskiej w Krakowie o wartości ok. 83.000.000 PLN;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji dotyczącej restrukturyzacji finansowania budynku biurowego w Warszawie, w wysokości ok. 11.000.000 EUR;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji dotyczącej restrukturyzacji finansowania portfela nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej w wysokości ok. 8.000.000 EUR;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji dotyczącej udzielenia jednemu z największych deweloperów na Dolnym Śląsku kredytów na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego w łącznej wysokości ok. 30.000.000 złotych;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji dotyczącej udzielenia jednemu z największych deweloperów kredytów na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego na Dolnym Śląsku w wysokości ok. 200.000.000 złotych;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji dotyczącej udzielenia jednemu z największych deweloperów kredytów na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego w Szczecinie w wysokości ok. 140.000.000 złotych;
 • Doradztwo na rzecz na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w szeregu innych transakcji dotyczących udzielenia znaczącym na rynku deweloperom kredytów na finansowanie inwestycji mieszkaniowych;
 • Doradztwo na rzecz irlandzkiego inwestora Caelum Development w szeregu transakcji mających na celu pozyskanie finansowania nabycia lub budowy centrów handlowych i innych nieruchomości komercyjnych w Polsce, a następnie przy konsolidacji kilkunastu kredytów udzielonych w celu finansowania powyższych inwestycji;
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w transakcji obejmującej przeprowadzenie analizy prawnej dokumentacji kredytowej obejmującej kilkanaście umów kredytowych wraz z dokumentacją zabezpieczającą, a następnie konsolidację kredytów udzielonych na podstawie powyższych umów;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących banków w Polsce w transakcjach dotyczących udzielenia na rzecz znaczącego inwestora finansowania zakupu kilku nieruchomości komercyjnych i zabezpieczanie takiego finansowania w ramach jednego portfela kredytowego;
 • Reprezentowanie funduszu inwestycyjnego Heitman International w transakcji obejmującej refinansowanie finansowania udzielonego w związku z inwestycjami dotyczącymi ośmiu galerii handlowych;
 • Reprezentowanie na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce oraz Allied Irish Bank w szeregu innych transakcji obejmujących pozyskiwanie finansowania na zakup lub budowę centrów handlowych, centrów biurowych oraz innych projektów komercyjnych;
 • Reprezentowanie kredytobiorców, w tym ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości, w licznych transakcjach finansowania projektów przez Erste Bank Oesterreichischen Sparkassen AG w Swarzedzu i Gdańsku, Hypo Real Estate Bank International w Olsztynie oraz ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu, Łomży oraz w Warszawie;
 • Reprezentowanie Banku BPH S.A. (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) oraz Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) w transakcjach dotyczących udzielania finansowania;
 • Doradztwo na rzecz EBRD w ramach transakcji dotyczącej udzielonego na zasadach „project finance” finansowania inwestycji realizowanej na Ukrainie przez Barlinek S.A., której przedmiotem była budowa fabryki drewnianych paneli podłogowych;
 • Reprezentowanie Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. – drugiego co do wielkości w Polsce producenta energii elektrycznej, w związku z finansowaniem na zasadach „project finance” budowy bloku energetycznego – był to drugi co do wielkości projekt inwestycyjny w branży energetycznej zrealizowany z udziałem finansowania dłużnego.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Wyróżnienia
 • Wyróżniona w międzynarodowym rankingu firm prawniczych i prawników „Legal 500” (2018-2020) w gronie rekomendowanych prawników w Polsce zajmujących się prawem bankowym i finansowym.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1997.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Martyna Kamińska-Tabaka