Mateusz Kornacki
Associate

+48 (22) 520 50 00mkornacki@rslegal.pl

Aplikant radcowski. Koncentruje swoją praktykę na sprawach z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego, doradza również w sprawach z zakresu prawa nieruchomości.

W kancelarii od 2016 roku.

W kręgu zainteresowań Mateusza leżą mechanizmy i procesy związane z giełdą papierów wartościowych i inwestowaniem. W wolnym czasie Mateusz uwielbia grać w gry wideo (akcji i przygodowe) i czytać książki (przede wszystkim literaturę klasyczną i fantastykę).

Specjalizacje
 • Prawo cywilne;
 • Prawo podatkowe;
 • Prawo nieruchomości.
Przykładowe doświadczenia
 • Udział w badaniach due diligence spółek deweloperskich i innych – analiza dokumentacji oraz sporządzanie raportów;
 • Sporządzanie umów najmu powierzchni biurowych i umów dzierżawy nieruchomości;
 • Sporządzenie pism procesowych dla spółek deweloperskich w tym, m.in., odwołań od warunków zabudowy;
 • Sporządzanie skarg do WSA w sprawach dotyczących bezpodstawnego naliczenia podatku dochodowego od odsetek od obligacji oraz zysków ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych;
 • Sporządzenie opinii prawnej w zakresie potencjalnego naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Aplikant w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Publikacje
 • „Ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne w podatku rolnym”, w „Magazyn Fotowoltaika”, 2/2019;
 • „Ulga termomodernizacyjna w przepisach podatkowych dla instalacji fotowoltaicznych”, w „Magazyn Fotowoltaika”, 1/2019.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, magna cum laude, 2017.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Mateusz Kornacki